Minimalna plaća

... sve o minimalnoj bruto i neto plaći u Republici Hrvatskoj

Minimalna plaća

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

Minimalna plaća je ista za sve bez obzira na stručnu spremu.

Minimalna plaća propisana je Zakonom o minimalnoj plaći.

Zakon o minimalnoj plaći (Zakon.hr)

    

Bruto minimalna plaća

Visina minimalne bruto plaće Vlada Rebublike Hrvatske svake godine donosi Uredbom o visini minimalne plaće.
Minimalna bruto plaća utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu.

Trenutno bruto minimalna plaća iznosi 3.276,00 kuna (za 2017. godinu).

Uredba o visini minimalne plaće za 2017. godinu

 

Neto minimalna plaća

Iznos neto minimalne plaće za 2017. godinu iznosi 2.620,80 kn.

 

Iznos bruto i neto minimalne plaće u 2016. godini

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. u bruto iznosu iznosila je 3.120,00 kuna.

Uredba o visini minimalne plaće za 2016. godinu

 

Iznos bruto i neto minimalne plaće u 2015. godini

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. u bruto iznosu iznosila je 3.029,55 kuna.

Uredba o visini minimalne plaće za 2015. godinu

 

Iznos bruto i neto minimalne plaće u 2014. godini

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. u bruto iznosu iznosila je 3.017,61 kuna.

Uredba o visini minimalne plaće za 2014. godinu

 

Za djelatnike koji su u 2014. godini imali samo osnovni osobni odbitak (2.200,00) razlika u neto minimalnoj plaći je do nekoliko kuna, tj. od najmanje minimalne plaće koja je iznosila od 2.383,77 kn (za Grad Zagreb koji ima najvišu stopu prireza od 18%) do 2,388.40 kn (za općine i gradove koji nemaju prirez).
Za djelatnike koji su imali osobni odbitak 3.300 kn (faktor osobnog odbitka 1,5) ili više, minimalna plaća iznosila je 2.414,09 kn bez obzira na grad/općinu prebivališta.

Iznos neto minimalne plaća u 2014. godini za veće gradove u Republici Hrvatskoj pogledajte u tablici ispod.

Prikaz neto minimalne plaće za osobni odbitak 2.200,00 kn (za 2014. godinu)

Grad
Postotak prireza
Bruto minimalna plaća
Neto minimalna plaća
Zagreb
18%
3.017,61
2.383,77
Split
10%
3.017,61
2.385,83
Rijeka
12%
3.017,61
2.385,31
Osijek
13%
3.017,61
2.385,06
Zadar
10%
3.017,61
2.385,83
Slavonski Brod
12%
3.017,61
2.385,31
Pula
7,5%
3.017,61
2.386,47
Karlovac
12%
3.017,61
2.385,31
Varaždin
10%
3.017,61
2.385,83
Šibenik
10%
3.017,61
2.385,83
Velika Gorica
12%
3.017,61
2.385,31
Sisak
10%
3.017,61
2.385,83

    

Prikaz neto minimalne plaće za osobni odbitak 3.300,00 kn i veći (za 2014. godinu)

Grad/Općina
Postotak prireza
Bruto minimalna plaća
Neto minimalna plaća
Svi gradovi i općine
0% do 18%
3.017,61
2.414,09

 

(c) Innova Software, Varaždin