Obrazac IO1


IO1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu otpremninu ili neiskorišteni godišnji odmor na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika

Novi IO1 obrazac - isplatna lista za isplaćene otpremnine i neiskorišteni godišnji odmor
Od 1. srpnja 2023.godine na snazi je novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor, objavljen u Narodnim novinama broj 68/23.

Poslodavci moraju prilagoditi svoje obračunske isprave s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. listopada 2023. godine.

Na IO1 obrascu iskazuje se obračun za isplaćenu otpremninu ili neiskorišteni godišnji odmor

IO1 obrazac je ovršna isprava prema kojoj se provodi ovrha radnikova potraživanja. Poslodavac mora obrazac čuvati 6 godina, međutim ukoliko je pokrenut radni spor vezan za obračun i isplatu otpremnine, poslodavac je IO1 obrasce obvezan čuvati do pravomoćnog okončanja toga spora.

Obrazac IO1 primjenjuje se od 01. srpnja 2015., tj. otpremnine koje se isplaćuju od 01. srpnja 2015. potrebno je iskazati na obrascu IO1 - isplatna lista za isplaćenu otpremninu.

Novi obrazac IO1 propisan Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (N.N.br. 68/23.) u primjeni od 01.07.2023. godine preuzmite sa linka: