Obrazac DI - popis dugotrajne imovine


Obrazac DI (popis dugotrajne imovine) služi za evidentiranje stvari i prava s nabavnom vrijednošću iznad 3.500 kn neto

Od 12.01.2016. godine u sustav ePorezna moguće je elektronički dostaviti DI obrazac (popis dugotrajne imovine). Novi obrazac DI smješten je u grupu usluga – Porez na dohodak i doprinosi.

Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje amortizacije dugotrajne imovine koja je u njemu evidentirana. U obrazac se unose stvari i prava, ako njihove nabavne cijene, tj. troškovi proizvodnje prelaze 3.500,00 kuna te ukoliko im je vijek trajanja duži od godinu dana.
DI obrazac obvezni su predati samostalni poduzetnici koji su registrirani kao obveznici poreza na dohodak (obrtnici, slobodna zanimanja, sportaši, OPG, autori, najmodavatelji...)

Jednostavni program za evidenciju dugotrajne imovine i kreiranje obrasca DI kojeg možete učitati u sustav ePorezna na linku:


Program evidencija dugotrajne imovine - DI obrazac - licenca za izvještajno razdoblje 39,81 € + PDV

DI obrazac služi za praćenje i utvrđivanje amortizacije dugotrajne materijalne imovine (alati, strojevi, uređaji, transportna sredstva, zemljišta, umjetnička djela...) i nematerijalne imovine (licence, software, patenti..) a sadrži podatke o datumu njezine nabave, ispravama o nabavi i nabavnoj cijeni, otpisanoj vrijednosti i knjigovodstvenoj (sadašnjoj) vrijednosti.

Besplatno isprobajte program/aplikaciju "Evidencija dugotrajne imovine - DI" za evidenciju aktivne, rashodovane i otuđene dugotrajne imovine sa automatskim obračunom amortizacije i direktnim učitanjem obrasca DI u sustav ePorezna.Kako bi Vam olakšali evidentiranje dugotrajne imovine napravili smo obrazac DI u excel-u koji izračunava svotu otpisa i novu knjigovodstvenu vrijednost imovine.

Obrazac DI preuzmite sa linkova:


Obrazac DI

Obrazac DI preuzmite sa linkova: