Autorsko djelo

Ugovor o autorskom djelu


Ugovor o autorskom djelu uređen je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina koja ima individualni karakter. Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora drugog dohotka za 2024. godinu

Što je autorsko djelo?


Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.

To znači da autorsko djelo predstavlja originalno intelektualno stvaralaštvo autora koje se razlikuje od drugih njemu poznatih djela.

Autor dijela je fizička osoba koja je stvorila autorsko djelo.

Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora na donjem linku


Autorskim djelom smatra se: • jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi)
 • glazbena djela (sa ili bez riječi)
 • dramska i dramsko glazbena djela
 • koreografska i pantomimska djela
 • djela vizualnih umjetnosti (područje slikarstva, kiparstva i grafike, ostala djela vizualnih umjetnosti)
 • djela arhitekture (skice, studije, plastični i drugi prikazi, nacrti, idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, planovi te izvedene građevine i zahvati u prostoru iz područja arhitekture, urbanizma i krajobrazne arhitekture)
 • djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna
 • fotografska djela i djela proizvedena postupkom koji je sličan fotografskom
 • audiovizualna djela (kinematografski, televizijski, dokumentarni, crtani, reklamni ili drugi filmovi , druga audiovizualna djela izražena slikama, sa ili bez zvuka, u vremenski organiziranom slijedu promjena, bez obzira na vrstu podloge na koju su fiksirana)
 • novinarska djela (članci, fotografije, audiovizualni prilozi)
 • videoigre i druga multimedijalna djela
 • kartografska djela
 • prikazi znanstvene ili tehničke prirode (crteži, planovi, skice, tablice)
 • druge vrste originalnih intelektualnih tvorevina koje imaju individualni karakter


Autorsko pravo i kome pripada • autorsko pravo pripada fizičkoj osobi koja je stvorila autorsko djelo
 • autorsko pravo je nasljedivo
 • nasljednicima autora pripadaju sva prava koja bi pripadala autoru, ako Zakonom nije drukčije određeno
 • autor se ne može odreći svojeg autorskog prava
 • autorsko pravo je neprenosivo, osim kod nasljeđivanja i prenošenja u korist sunasljednika kod razvrgnuća nasljedničke zajednice
 • autorsko pravo ne može biti predmet ovrhe
 • autor se ne može odreći svojeg autorskog prava
 • autorsko pravo traje za života autora i 70 godina nakon njegove smrti, bez obzira na to kada je autorsko djelo zakonito objavljeno


Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora na donjem linku


Obračun autorskog honorara
Obračun autorskog honorara


Autorskopravni ugovor


Ugovorne strane ugovora o autorskom djelu su autor i korisnik djela.
Autorskopravni ugovor mora određivati:

 • djelo na koje se odnosi
 • način korištenja
 • naknadu za korištenje djela ili izričitu odredbu da se pravo korištenja osniva bez naknade
 • osobu ovlaštenu za korištenje autorskog djela

Autorskopravni ugovor može biti sklopljen također za autorsko djelo koje još nije stvoreno, ali u ugovoru je potrebno odrediti vrstu i način korištenja budućeg djela.

Kako se oporezuje ugovor o autorskom djelu • porez na dohodak (niža stopa)


Doprinosi koji se obračunavaju na autorske honorare • za osiguranike u prvom i drugom stupu - doprinos MIO 1. stup 7,5% i doprinos MIO 2. stup 2,5 %
 • za osiguranike samo u prvom stupu, MIO 1. stup 10%
 • doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5%


Olakšice za autorske honorare


Kod obračuna autorskog hohorara priznaje se olakšica (priznati paušalni troškovi) u postotku od 30%
Olakšica smanjuje osnovicu za doprinose iz, doprinose na i osnovicu za obračun poreza.

Obračun autorskog honorara izračunajte pomoću našeg kalkulatora na donjem linku