Odsustvo s posla

Odsutnost s posla uz naknadu plaće


Radnik ima pravo na jedan dan odsutnosti s posla tokom kalendarske godine u slučaju osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga, prema čl.87.a Zakona o radu.

U slučaju osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem u kojem je prijeko potrebna njegova trenutačna nazočnost, radnik ima pravo na odsutnost s posla. Razdoblje odsutnosti s posla smatra se vremenom provedenim na radu što znači da je poslodavac dužan ispuniti sve obveze koje ima prema radniku temeljem radnog odnosa.

Trajanje i naknada plaće za vrijeme odsutnosti s posla


Sukladno čl.87.a radnik ima pravo na jedan dan odsutnosti tokom kalendarske godine u gore navedenim slučajevima. Moguće je duže trajanje odsutnosti i viša naknada plaće za vrijeme odsutnosti ukoliko je to utvrđeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu.

Da li poslodavac može tražiti dokaz o opravdanosti korištenja prava na odsutnost s posla?


Zakonom o radu nije propisana obveza radnika da poslodavcu dokaže opravdanost korištenja prava na odsutnost ukoliko ga on to zatraži. Također Zakonom nije propisano da poslodavac ne može od radnika zatražiti dokaz u slučaju postojanja sumnje na zlouporabu tog prava.

Pravo na odsutnost s posla novi je institut hrvatskog radnog prava, razrađen u članku 87.a Zakona radu, u primjeni od 01.01.2023.

Vezane teme

U kojim se slučajevima može koristiti plaćeni dopust, trajanje i visina naknade za plaćeni dopust