Bruto, neto i ukupan trošak kod plaća


Bruto i neto plaća su osnovni pojmovi vezani za plaće

Što je bruto plaća, neto plaća ili ukupni trošak?

Ukupni trošak (bruto 2) je najveći iznos na platnoj listi. To je iznos kojeg vaš poslodavac odnosno vi, ukoliko sami sebe zapošljavate, morate izdvojiti da bi si isplatili plaću (neto).
Ukupni trošak izračunava se na način da na bruto plaću (koja se ugovara kod sklapanja ugovora) dodajemo doprinose na:

  • doprinosi za zdravstveno osiguranje 16,5%
  • beneficirani radni staž MIO 1.stup
  • beneficirani radni staž MIO 2.stup
  • doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu


Bruto 1 je u biti iznos koji predstavlja naš rad. Taj nam iznos nažalost ne sjeda na račun već je od tog iznosa potrebno podmiriti doprinose iz plaće i porez:

  • mirovinsko 1.stup
  • mirovinsko 2.stup
  • porez 1. razred 20% (mjesečna porezna osnovica do 3.981,69 eura)
  • porez 2. razred 30% (mjesečna porezna osnovica viša od 3.981,69 eura)
  • prirez


Neto plaća je iznos koji nam sjeda na račun nakon što država uzme svoj dio.

Strandardni izračun plaće - primjer

Minimalna plaća za 2023. god iznosi 560,00 € , bruto je 710,26 €, ukupan trošak poslodavca iznosi 827,45€
Razlka između bruto i neto plaće je 150,26 €, što znači da 79% plaće dobiva radnik a 21% uzima država.

Prosječna neto plaća za lipanj 2023. iznosila je 1.150,00 € , bruto je 1655,76 € a ukupan trošak poslodavca iznosi 1.928,96 €
Razlika je između bruto i neto plaće iznosi 505,76 € što znači da 70% plaće dobiva radnik, a 30% uzima država.

Ukoliko vaša neto plaća iznosi 3.700,00 €, bruto je 5.758,99 €, a ukupan trošak poslodavca je 6.709,22 €
Razlika između bruto i neto plaće iznosi 2.058,99 €, što znači da vi dobivate 65% plaće a država si uzima 35 %.

Ukratko, ako imate veću plaću, plaćate i veće poreze (progresivno oporezivanje).