Doprinosi kod obračuna plaća

Obračun doprinosa kod plaća


Doprinosi za obvezna osiguranja u RH propisani su Zakonom o doprinosima

Doprinosi su davanja koje idu državi, propisani su Zakonom o doprinosima. Koriste se za točno definirane izdatke države.

Doprinose dijelimo na one koje idu na teret poslodavca i one koje idu na teret radnika.

Doprinosi NA plaću (doprinosi koji terete poslodavca)  • Doprinos sa zdravstveno osiguranje (16,5%)
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (samo za djelatnike sa beneficiranim stažem)
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (samo za djelatnike sa beneficiranim stažem)


Doprinosi IZ plaće (doprinosi na teret radnika)  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje