Otpremnina 2024

Otpremnina za 2024. godinu


Pravo na otpremninu utvrđeno je Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca

Ako radnik ima pravo na otpremninu prema različitim aktima, poslodavac je prema Zakonu o radu, dužan primijeniti ono pravo koje je najpovoljnije za radnika.

Radnik ostvaruje pravo na otpremninu ako: • poslodavac otkazuje ugovor o radu
 • otkaz ugovora o radu nije uvjetovan ponašanjem radnika
 • radnik je kod poslodavca ostvario najmanje dvije godine neprekidnog stažaVrste otpremnina • zakonske otpremnine
 • ugovorne otpremnine


Zakonska otpremnina


Radnik ima pravo na zakonsku otpremninu ako nakon dvije godine neprekidnog rada kod istog poslodavca dobije poslovno uvjetovani otkaz.
Radnik nema pravo na otpremninu ako je otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika.

Određivanje iznosa otpremnine uvjetovane otkazom


Iznos otpremnine određuje se prema dužini  prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.
Otpremnina se ne smije ugovorititi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. Ukoliko zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drugačije uređeno, ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu


Zakonom nije definirano pod kojim uvjetima radnik može dobiti otpremninu za mirovinu (u smislu životne dobi, radnog staža ili vrste mirovine u koju odlazi), stoga radnik može dobiti otpremninu i prije i nakon što napuni 65 godina, neovisno o duljini radnog staža.

Neoporezivi iznos otpremnine • neoporezivi iznos otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza iznosi do 896,00 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • neoporezivi iznos otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi do 1.120,00 eura za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • neoporezivi iznos otpremnine pri odlasku u mirovinu iznosi do 1.400,00 eura


Oporezivanje otpremnine


Pravilnikom o porezu na dohodak definiran je najviši iznos do kojeg se otpremnina ne oporezuje. Iznos otpremnine može biti viši ili niži. U slučaju da je otpremnina viša, razlika iznad neoporezivog iznosa smatra se plaćom, odnosno obračunava se porez na dohodak, prirez i svi doprinosi kao i pri isplati plaće.

Neoporezivi iznosi otpremnine u 2023. godini:

 • otpremnine pri odlasku u mirovinu do 1.327,24 eura
 • otpremnine radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti do 1.061,79 eura
 • otpremnine bog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza do 862,71 eura
 •