Kalkulator plaće za 2021. godinu

... iz bruta u neto, neta u bruto, ukupnog troška u bruto i neto

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.01.2021.

Sa kalkulatorom plaće na ovim stranicama možete izračunati plaću za 2021. godinu iz bruta u neto, neta u bruto ili ukupnog troška u bruto i neto. Sve izračune možete ispisati na štampač.

Izračun za 2021. godinu napravljen je prema:

  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 138/2020),
  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018)

Obračun plaće sa novim poreznim stopama (20% i 30%) stupa na snagu od 01. siječnja 2021. godinu tj. za plaću PROSINAC 2020. koja će biti isplaćena u SIJEČNJU 2021. godine.

    

    

Parametri za izračun plaće za 2021. godinu (po gore navedenim zakonima):

Napomena: crveno označeni tekst su novosti koji se uvode u 2021. godini.

    

    

Kalkulator plaće 2021

... izračunajte plaću za 2021. godinu iz:

  • bruta u neto
  • neto u bruto
  • ukupnog troška u bruto i neto

Vrsta obračuna:


Porezne olakšice (osobni odbitak):

kn


Upisani iznos je:    

    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh