Kalkulator - ugovor o djelu za 2021. godinu

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.01.2021.

Parametri za izračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara za 2021. godinu:

Napomena: crveno označeni tekst su novosti koji se uvode u 2021. godini.

Primjena od 01. siječnja 2021. godine.

    

    

Kalkulator ugovora o djelu - 2021

Izračunajte naknade po ugovor o djelu, autorske honorare, umjetničke honorare i naknade sportskih sudaca i delegata - za isplate isplaćene nakon 01. siječnja 2021. godine.

    

Vrsta obračuna:

Upisani iznos je:    

    

Ostali kalkulatori za ugovore o djelu i plaće:

    

Na vrh