Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       
 
Ključne riječi
gradovi grad općina prirez prirezi po općinama porezu na dohodak porez poreza dohodak porez dohodak šifra šifre REGOS Porezna uprava Uplatni računi račun 

Izrada WEB stranica sa katalogom proizvoda


   Preuzimanje (download) šifrarnika  Ostali šifrarnici
Države
Gradovi
JOPPD šifrarnici
Naselja
Osobni odbici
Porezne uprave i ispostave
Šifrarnici za R-Sm obrazac
ŽupanijePovratak na prethodnu stranicu Na naslovnu stranicu


  

Šifrarnik - "Prirez općina i gradova"
         
Prirez u RH
Nađi općinu/grad:  
(Upišite naziv, početna slova ili šifru općine/grada)
Promjena prireza u 2020/2019. godini 


Kneževi Vinogradi 

Status: Općina Datum primjene:
01.08.2020


Postotak prireza:
4 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
4,58 %

Šifra za PU: 195
Šifra za REGOS 1953
Šifra za JOPPD obrazac: 01953   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1719512004
HR30 1001 0051 7195 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.knezevi-vinogradi.hr


Borovo 

Status: Općina Datum primjene:
01.07.2020


Postotak prireza:
6 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
8 %

Šifra za PU: 029
Šifra za REGOS 0299
Šifra za JOPPD obrazac: 00299   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1702912000
HR95 1001 0051 7029 1200 0
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-borovo.hr


Motovun-Montona 

Status: Općina Datum primjene:
01.07.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
0,5 %

Šifra za PU: 274
Šifra za REGOS 2747
Šifra za JOPPD obrazac: 02747   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1727412006
HR66 1001 0051 7274 1200 6
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.motovun.hr


Valpovo 

Status: Grad Datum primjene:
01.07.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
4 %

Šifra za PU: 471
Šifra za REGOS 4715
Šifra za JOPPD obrazac: 04715   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1747112009
HR67 1001 0051 7471 1200 9
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.valpovo.hr


Belišće 

Status: Grad Datum primjene:
01.06.2020


Postotak prireza:
7 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
8,25 %

Šifra za PU: 016
Šifra za REGOS 0167
Šifra za JOPPD obrazac: 00167   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1701612005
HR25 1001 0051 7016 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.belisce.net


Požega 

Status: Grad Datum primjene:
01.06.2020


Postotak prireza:
7 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
8,25 %

Šifra za PU: 351
Šifra za REGOS 3514
Šifra za JOPPD obrazac: 03514   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1735112000
HR37 1001 0051 7351 1200 0
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.pozega.hr


Bjelovar 

Status: Grad Datum primjene:
01.05.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
2 %

Šifra za PU: 024
Šifra za REGOS 0248
Šifra za JOPPD obrazac: 00248   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1702412005
HR82 1001 0051 7024 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.bjelovar.hr


Donji Miholjac 

Status: Grad Datum primjene:
01.05.2020


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
6 %

Šifra za PU: 086
Šifra za REGOS 0868
Šifra za JOPPD obrazac: 00868   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1708612009
HR52 1001 0051 7086 1200 9
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: https://www.donjimiholjac.hr/


Dugopolje 

Status: Općina Datum primjene:
01.05.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
2,67 %

Šifra za PU: 585
Šifra za REGOS 5851
Šifra za JOPPD obrazac: 05851   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1758512000
HR31 1001 0051 7585 1200 0
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.dugopolje.hr


Rugvica 

Status: Općina Datum primjene:
01.04.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
1,5 %

Šifra za PU: 376
Šifra za REGOS 3760
Šifra za JOPPD obrazac: 03760   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1737612008
HR84 1001 0051 7376 1200 8
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.rugvica.hr


Belica 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 015
Šifra za REGOS 0159
Šifra za JOPPD obrazac: 00159   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1701512004
HR57 1001 0051 7015 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.belica.hr


Gospić 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 130
Šifra za REGOS 1309
Šifra za JOPPD obrazac: 01309   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1713012001
HR48 1001 0051 7130 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.gospic.hr


Grubišno polje 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 139
Šifra za REGOS 1392
Šifra za JOPPD obrazac: 01392   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1713912005
HR89 1001 0051 7139 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.grubisnopolje.hr


Jakšić 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 164
Šifra za REGOS 1643
Šifra za JOPPD obrazac: 01643   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1716412007
HR07 1001 0051 7164 1200 7
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.jaksic.hr


Kanfanar 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
3 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 175
Šifra za REGOS 1759
Šifra za JOPPD obrazac: 01759   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1717512000
HR44 1001 0051 7175 1200 0
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.kanfanar.hr/


Metković 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
8 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 264
Šifra za REGOS 2640
Šifra za JOPPD obrazac: 02640   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1726412003
HR03 1001 0051 7264 1200 3
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.metkovic.hr


Promina 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 298
Šifra za REGOS 2984
Šifra za JOPPD obrazac: 02984   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1729812000
HR11 1001 0051 7298 1200 0
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: https://www.promina.hr/


Sinj 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2020


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 389
Šifra za REGOS 3891
Šifra za JOPPD obrazac: 03891   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1738912006
HR73 1001 0051 7389 1200 6
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.sinj.hr


Bukovlje 

Status: Općina Datum primjene:
01.11.2019


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 567
Šifra za REGOS 5673
Šifra za JOPPD obrazac: 05673   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1756712007
HR29 1001 0051 7567 1200 7
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.bukovlje.hr


Otok (Sinj) 

Status: Općina Datum primjene:
01.10.2019


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 314
Šifra za REGOS 3140
Šifra za JOPPD obrazac: 03140   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1731412004
HR17 1001 0051 7314 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-otok.hr


Ilok 

Status: Grad Datum primjene:
01.07.2019


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 154
Šifra za REGOS 1546
Šifra za JOPPD obrazac: 01546   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1715412004
HR41 1001 0051 7154 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.ilok.hr/


Ogulin 

Status: Grad Datum primjene:
01.07.2019


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 297
Šifra za REGOS 2976
Šifra za JOPPD obrazac: 02976   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1729712009
HR64 1001 0051 7297 1200 9
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.ogulin.hr


Štefanje 

Status: Općina Datum primjene:
01.06.2019


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 450
Šifra za REGOS 4502
Šifra za JOPPD obrazac: 04502   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1745012004
HR16 1001 0051 7450 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.stefanje.hr/


Veliki Bukovec 

Status: Općina Datum primjene:
01.04.2019


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 558
Šifra za REGOS 5584
Šifra za JOPPD obrazac: 05584   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1755812001
HR42 1001 0051 7558 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.velikibukovec.hr/


Trnovec Bartolovečki 

Status: Općina Datum primjene:
01.02.2019


Postotak prireza:
7 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 462
Šifra za REGOS 4626
Šifra za JOPPD obrazac: 04626   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1746212008
HR42 1001 0051 7462 1200 8
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.trnovec-bartolovecki.hr


Dubravica 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 549
Šifra za REGOS 5495
Šifra za JOPPD obrazac: 05495   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1754912005
HR76 1001 0051 7549 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.dubravica.hr


Mali Bukovec 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 251
Šifra za REGOS 2518
Šifra za JOPPD obrazac: 02518   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1725112001
HR25 1001 0051 7251 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.mali-bukovec.hr


Radoboj 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
8 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 364
Šifra za REGOS 3646
Šifra za JOPPD obrazac: 03646   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1736412005
HR31 1001 0051 7364 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.radoboj.hr


Sveta Nedelja (Samobor) 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2020. godinu:
%

Šifra za PU: 436
Šifra za REGOS 4367
Šifra za JOPPD obrazac: 04367   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1743612007
HR05 1001 0051 7436 1200 7
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.grad-svetanedelja.hr Copyright 2009 - 2020  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja