Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       
 
Ključne riječi
gradovi grad općina prirez prirezi po općinama porezu na dohodak porez poreza dohodak porez dohodak šifra šifre REGOS Porezna uprava Uplatni računi račun 

Aplikacija za vođenje svih evidencija po GDPR uredbi


   Preuzimanje (download) šifrarnika  Ostali šifrarnici
Države
Gradovi
JOPPD šifrarnici
Naselja
Osobni odbici
Porezne uprave i ispostave
Šifrarnici za R-Sm obrazac
ŽupanijePovratak na prethodnu stranicu Na naslovnu stranicu


  

Šifrarnik - "Prirez općina i gradova"
         
Prirez u RH
Nađi općinu/grad:  
(Upišite naziv, početna slova ili šifru općine/grada)
Promjena prireza u 2019/2018. godini 


Bukovlje 

Status: Općina Datum primjene:
01.11.2019


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 567
Šifra za REGOS 5673
Šifra za JOPPD obrazac: 05673   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1756712007
HR29 1001 0051 7567 1200 7
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.bukovlje.hr


Otok (Sinj) 

Status: Općina Datum primjene:
01.10.2019


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 314
Šifra za REGOS 3140
Šifra za JOPPD obrazac: 03140   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1731412004
HR17 1001 0051 7314 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-otok.hr


Ilok 

Status: Grad Datum primjene:
01.07.2019


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 154
Šifra za REGOS 1546
Šifra za JOPPD obrazac: 01546   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1715412004
HR41 1001 0051 7154 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.ilok.hr/


Ogulin 

Status: Grad Datum primjene:
01.07.2019


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 297
Šifra za REGOS 2976
Šifra za JOPPD obrazac: 02976   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1729712009
HR64 1001 0051 7297 1200 9
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.ogulin.hr


Štefanje 

Status: Općina Datum primjene:
01.06.2019


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 450
Šifra za REGOS 4502
Šifra za JOPPD obrazac: 04502   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1745012004
HR16 1001 0051 7450 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.stefanje.hr/


Bjelovar 

Status: Grad Datum primjene:
01.05.2019


Postotak prireza:
9 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 024
Šifra za REGOS 0248
Šifra za JOPPD obrazac: 00248   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1702412005
HR82 1001 0051 7024 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.bjelovar.hr


Veliki Bukovec 

Status: Općina Datum primjene:
01.04.2019


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 558
Šifra za REGOS 5584
Šifra za JOPPD obrazac: 05584   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1755812001
HR42 1001 0051 7558 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.velikibukovec.hr/


Trnovec Bartolovečki 

Status: Općina Datum primjene:
01.02.2019


Postotak prireza:
7 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 462
Šifra za REGOS 4626
Šifra za JOPPD obrazac: 04626   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1746212008
HR42 1001 0051 7462 1200 8
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.trnovec-bartolovecki.hr


Dubravica 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 549
Šifra za REGOS 5495
Šifra za JOPPD obrazac: 05495   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1754912005
HR76 1001 0051 7549 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.dubravica.hr


Mali Bukovec 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 251
Šifra za REGOS 2518
Šifra za JOPPD obrazac: 02518   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1725112001
HR25 1001 0051 7251 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.mali-bukovec.hr


Radoboj 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
8 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 364
Šifra za REGOS 3646
Šifra za JOPPD obrazac: 03646   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1736412005
HR31 1001 0051 7364 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.radoboj.hr


Sveta Nedelja (Samobor) 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2019


Postotak prireza:
0 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 436
Šifra za REGOS 4367
Šifra za JOPPD obrazac: 04367   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1743612007
HR05 1001 0051 7436 1200 7
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.grad-svetanedelja.hr


Matulji 

Status: Općina Datum primjene:
01.06.2018


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
5,833 %

Šifra za PU: 261
Šifra za REGOS 2615
Šifra za JOPPD obrazac: 02615   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1726112008
HR77 1001 0051 7261 1200 8
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.matulji.hr


Negoslavci 

Status: Općina Datum primjene:
08.03.2018


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
5,833 %

Šifra za PU: 612
Šifra za REGOS 6122
Šifra za JOPPD obrazac: 06122   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1761212001
HR63 1001 0051 7612 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://opcina-negoslavci.hr/


Štitar 

Status: Općina Datum primjene:
15.02.2018


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
5,833 %

Šifra za PU: 628
Šifra za REGOS 6289
Šifra za JOPPD obrazac: 06289   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1762812004
HR96 1001 0051 7628 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-stitar.hr/


Plitvička Jezera 

Status: Općina Datum primjene:
01.02.2018


Postotak prireza:
8 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
7,75 %

Šifra za PU: 455
Šifra za REGOS 4553
Šifra za JOPPD obrazac: 04553   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1745512009
HR50 1001 0051 7455 1200 9
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://plitvicka-jezera.hr/


Erdut 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2018


Postotak prireza:
5 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 110
Šifra za REGOS 1104
Šifra za JOPPD obrazac: 01104   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1711012002
HR24 1001 0051 7110 1200 2
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-erdut.hr


Karlovac 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2018


Postotak prireza:
12 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 179
Šifra za REGOS 1791
Šifra za JOPPD obrazac: 01791   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1717912004
HR13 1001 0051 7179 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.karlovac.hr


Lipik 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2018


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 231
Šifra za REGOS 2313
Šifra za JOPPD obrazac: 02313   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1723112003
HR71 1001 0051 7231 1200 3
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.lipik.hr


Ludbreg 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2018


Postotak prireza:
12 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 244
Šifra za REGOS 2445
Šifra za JOPPD obrazac: 02445   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1724412007
HR92 1001 0051 7244 1200 7
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.ludbreg.hr


Supetar 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2018


Postotak prireza:
10 %

Prosječna godišnja stopa prireza za 2018. godinu:
%

Šifra za PU: 427
Šifra za REGOS 4278
Šifra za JOPPD obrazac: 04278   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1742712001
HR18 1001 0051 7427 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.gradsupetar.hr Copyright 2009 - 2019  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja