Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       


 

Evidencija nenaplaćenih potraživanja - obrazac OPZ-STAT-1


VAŽNA OBAVIJEST
Ove stranice su trenutno u fazi izrade i testiranja, stoga svi sadržaji još nisu dostupni.

Hvala na razumjevanju!
Autor
  10 najčitanijih uputa

 
Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu
 

U  P  U  T  E

Promjena osnovice za obračun plaće 


 
Upute br.: 6
Program: IPIS - PLAĆE (Foing nova d.o.o., Varaždin )
Naziv: Promjena osnovice za obračun plaće
Napisao: Nino Crnički


 


 
Upute možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
 
Ispiši Preuzmi PDF

 

 

Što je osnovica kod obračuna plaća?
Osnovica je osnovna vrijednost iz koje se obračunava bruto plaća. Najčešće se za obračun osnovne bruto plaće koristi formula:

Osnovna bruto plaća = osnovica * koeficijent * faktor minuli rad


NAPOMENA:
Prikaz u ovim uputama je samo primjer. Vi kod izmjena morate koristiti aktualne podatke (iznose osnovica).

Nova osnovica koju vi morate upisati za plaću za STUDENI 2017. iznosi: 5.421,54Osnovica za obračun plaća u programu IPIS - PLAĆE nalaze se u šifrarniku "Službenička mjesta".

Na gornjem izborniku kliknite na "Kadrovska", "Šifarnici", "Organizacijski podaci" i zatim na "Službeničko mjesto" (Slika 1).


Slika 1

 

U šifarniku "Službeničko mjesto" označite u tablici službeničko mjesto za koje želite promjeniti osnovicu i kliknite na gumb "Otvori" (Slika 2).
Ako su gumbi „Otvori“, „Dodaj“ i „Briši“ zasivljeni, pritisnite kombinaciju tipki Ctrl+Alt+E da bi otključali šifarnik.


Slika 2

U prozoru za upis/promjenu podataka za službeničko mjesto (Slika 3) u polju "Osnovica" upišite željeni iznos (prikazani iznosi u ovim uputama su informativnog karaktera, Vi upišite ispravne iznose). Nakon upisa kliknite na gumb "U redu".


Slika 3

Postupak ponovite za sva službenička mjesta gdje želite promjeniti osnovicu. Za volontere podatak "Osnovica" nije bitan jer se za volontere računaju doprinosi na minimalnu osnovicu za doprinose.

Ako ste ove promjene napravili prije nego ste kreirali isplatu i otvorili evidenciju (za plaću) onda ste napravili sve što treba. (Ignorirajte daljnje upute!)

 


Važna napomena
Korisnici koji su napravili promjene u šifrarniku "Službenička mjesta" nakon što su već kreirali isplatu i evidenciju za plaću, moraju napraviti i dolje opisane radnje!


Kliknite na "Isplate" i zatim na "Alati" (Slika 4). U padajućem izborniku kliknite na "Administratorski alati" i zatim na "Punjenje osnovnih plaća po službeničkim mjestima" (Slika 5).


Slika 4


Slika 5

Pojavit će se crveni prozor upozorenja (Slika 6). Pričekajte pet sekundi da se omogući gumb "Da" i onda kliknite na gumb.


Slika 6

Zatim kliknite na opciju "Evidencija". U evidenciji za plaću kliknite na opciju "Obrade" i zatim na "Izračun iznosa primitaka za sve osobe u evidenciji" (Slika 7)


Slika 7

Sada možete dalje nastaviti raditi gdje ste stali!


Ostale upute za program "IPIS - PLAĆE"

Automatski izračun bolovanja do 42 dana po povoljnijem pravu (proračunski korisnici)
Ažuriranje šifrarnika "Mjesec"
Ažuriranje šifrarnika "Osobni odbici"
Ažuriranje šifrarnika "Praznik"
Brisanje porezno prinzatih olakšica kod djelatnika
Ispis odvojenih naloga (virmana) za bolovanja na teret fonda (HZZO / HZZOZZR)
Izmjena kod doprinosa za obračune po drugom dohotku
Izmjena konta kod doprinosa
JOPPD obrazac - nove šifre kod vrste plaćanja "Naknada za prijevoz"
Kako ažurirati osnovice za osobni odbitak?
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 2% (na neto primitak od 3.000,01 kn do 6.000,00 kn)
Kako ispraviti datum isplate u programu IPIS-PLAĆE ako je isplata zaključana?
Kako napraviti isplatu "Božićnice"?
Kako napraviti isplatu "Dar za djecu"?
Kako napraviti konačni obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (za 2018. godinu)
Kako napraviti obračun za isplatu regresa?
Kako napraviti promjenu kod obustava kod svih djelatnika?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ostalih isplata od nesamostalnog rada (Jubilarki, pomoći, otpremnine, očevida i dr.)?
Kako obračunati posebni porez kod isplata plaća?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ugovora o djelu
Korektivni R-Sm obrazac kada je djelatniku isplaćeni krivi iznos bolovanja na teret fonda
Kreiranje JOPPD obrasca - IPIS PLAĆE i UGOVORI O DJELU
Kreiranje JOPPD obrasca - program ISPLATE/IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Kreiranje JOPPD obrasca za novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kreiranje lista kredita na magnetnom mediju
Kreiranje R-Sm obrazca po novom pravilniku (primjena od 1. siječnja 2010. godine)
Nove vrste plaćanja za aktivno i pasivno dežurstvo (Ministarstvo pravosuđa)
Osobni odbitak za invalidnost HRVI
Podešavanje formule za izračun satnice kod bolovanje do 42 dana (Po kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike)
Podešavanje KOREKCIJE bolovanja da korektivni iznosi ulazi na izvještaj "Zahtjev za plaću" (proračunski korisnici)
Podešavanje obračuna za autorske honorare i umjetničke honorare da obračunava doprinose
Podešavanje vrste plaćanja "Bolovanje zbog pov. na radu/prof. bolesti (HZZOZZR)" (šifra "301")
Program "ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE" - Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu IPIS-PLAĆE i IPIS-UGOVOR O DJELU
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Promjena postotka poreza kod obračuna drugog dohotka
Promjena šifri za JOPPD kod vrste plaćanja za umirovljenike
Promjene poreznih stopa i razreda kod obračuna plaća i drugih primitaka koji se oporezuju kao plaće
Promjene postotka prireza kod općine/grada
Rad sa šifrarnikom "Radni dani"
Razlika između obračunatog bolovanja u programu i izračun fonda!
Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Umanjenje poreza za djelatnike sa prebivalištem/boravištem u općinama/gradovima razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara
Upis i promjena osobnog odbitka za djelatnika
Upis OIB-a kod djelatnika i preuzimanje OIB s CD-a Porezne uprave
Upis podataka za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje (Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću)
 

Komentari na upute: "Promjena osnovice za obračun plaće"

 Komentari

 Ovdje možete upisati Vaš komentar na gore prikazane upute!
 Svaki komentar, bez obzira da li je kritika, sugestija ili pohvala učinit će ove stranice još boljim. Hvala!
20.4.2009.

Sisak

Sve je ok ali što sa dužnosnicima koji imaju sada različitu osnovicu gdje ćemo njima sve mijenjati?

Odgovor autora
U šifrarniku "Službeničko mjesto" odaberite "Dužnosnik" (Slika 2 u uputama) i upišite osnovicu za dužnosnike. Samo se tu mora napraviti promjena, kako za službenike, tako i za dužnosnike!

21.4.2009.
Petra
Zagreb
Ja sam napravila promjene po uputama i napravila probnu isplatu. Sve je OK. Hvala Nino na ovako jednostavnim uputama. Kada ćete biti u Zagrebu, negdje u blizini, svratite na kavu. Pozdrav!
20.3.2013.
Irena
Zagreb
Hvala na uputama. Sa vama je užitak raditi!
 

Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2023  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja