Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       


 

Evidencija nenaplaćenih potraživanja - obrazac OPZ-STAT-1


VAŽNA OBAVIJEST
Ove stranice su trenutno u fazi izrade i testiranja, stoga svi sadržaji još nisu dostupni.

Hvala na razumjevanju!
Autor
  10 najčitanijih uputa

 
Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu
 

U  P  U  T  E

Ažuriranje šifrarnika "Osobni odbici" 


 
Upute br.: 48
Program: IPIS - PLAĆE (Foing nova d.o.o., Varaždin )
Naziv: Ažuriranje šifrarnika "Osobni odbici"
Napisao: Nino Crnički


 


 
Upute možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
 
Ispiši Preuzmi PDF

 

 

Promjene u šifrarniku napravite po ovim uputama.

Kliknite skroz gore na opciju "Kadrovska", zatim na "Šifrarnici" i na opciju "Osobni odbitak" (slika 1).


Slika 1

 

U prozoru "Osobni odbici" treba promijeniti sve koeficijente/faktore. Označite prvu stavku u tablici (slika 2, točka 1) i kliknite na gumb "Otvori" (slika 2, točka 2).

Napomena
Ako je širarnik zakjučan (gumbi "Otvori", "Dodaj" i "Briši" su zasivljeni) onda morate na tipkovnici kliknuti tipke CTRL + ALD + E. Ako ste dobro kliknuli program će javiti da je šifrarnik otključan.


Slika 2

U prozoru za upis faktora (koeficijenta) potrebno je upisati novi faktor/koeficijent (slika 3, točka 1). Ostale podatke (šifru i naziv) ne dirate. Nakon promjene kliknite na gumb "U redu". Isto ponovite za sve stavke iz tablice (slika 2, točka 1). Promjene radite po tablici ispod (slika 4).


Slika 3


Slika 4

Nakon što se naprave sve promjene po gore prikazanoj tablici potrebno je napraviti obradu da bi se novi faktori ažurirali kod svih djelatnika.
Ova obrada se smije samo jednom pustiti i to nakon što se izmjene podaci po tablici prikazani na slici 4.

Kliknite skroz gore na opciju "Alati" i zatim na opciju "Ažuriraj koeficijente osobnih odbitaka (izmjene s 1.1.2017)" - slika 5. Pojaviti će se prozor u kojem morate potvrditi da želite napraviti ažuriranje. Kliknite na "DA" (slika 6, točka 1).


Slika 5


Slika 6

Nakon obrade treba provjeriti kod svih djelatnika u kadrovskoj u potprozoru "Osobni odbici/porezne olakšice" da li su koeficijenti promijenjeni.
Ako koja stavka nije ažurirana potrebno je istu ručno izmjeniti

VAŽNO
Osobne odbitke kod svakog djelatnika potrebno je provjeriti.

Provjeru možete napraviti na izvještaju "Lista osobnih odbitaka". Listu možete pronaći na "Kadrovska" - "Izvještaji" (slika 7, točka 1) i kod vrste ispisa odaberite "Lista osobnih odbitaka" (slika 7, točka 2).


Slika 7


Ostale upute za program "IPIS - PLAĆE"

Automatski izračun bolovanja do 42 dana po povoljnijem pravu (proračunski korisnici)
Ažuriranje šifrarnika "Mjesec"
Ažuriranje šifrarnika "Praznik"
Brisanje porezno prinzatih olakšica kod djelatnika
Ispis odvojenih naloga (virmana) za bolovanja na teret fonda (HZZO / HZZOZZR)
Izmjena kod doprinosa za obračune po drugom dohotku
Izmjena konta kod doprinosa
JOPPD obrazac - nove šifre kod vrste plaćanja "Naknada za prijevoz"
Kako ažurirati osnovice za osobni odbitak?
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 2% (na neto primitak od 3.000,01 kn do 6.000,00 kn)
Kako ispraviti datum isplate u programu IPIS-PLAĆE ako je isplata zaključana?
Kako napraviti isplatu "Božićnice"?
Kako napraviti isplatu "Dar za djecu"?
Kako napraviti konačni obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (za 2018. godinu)
Kako napraviti obračun za isplatu regresa?
Kako napraviti promjenu kod obustava kod svih djelatnika?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ostalih isplata od nesamostalnog rada (Jubilarki, pomoći, otpremnine, očevida i dr.)?
Kako obračunati posebni porez kod isplata plaća?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ugovora o djelu
Korektivni R-Sm obrazac kada je djelatniku isplaćeni krivi iznos bolovanja na teret fonda
Kreiranje JOPPD obrasca - IPIS PLAĆE i UGOVORI O DJELU
Kreiranje JOPPD obrasca - program ISPLATE/IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Kreiranje JOPPD obrasca za novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kreiranje lista kredita na magnetnom mediju
Kreiranje R-Sm obrazca po novom pravilniku (primjena od 1. siječnja 2010. godine)
Nove vrste plaćanja za aktivno i pasivno dežurstvo (Ministarstvo pravosuđa)
Osobni odbitak za invalidnost HRVI
Podešavanje formule za izračun satnice kod bolovanje do 42 dana (Po kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike)
Podešavanje KOREKCIJE bolovanja da korektivni iznosi ulazi na izvještaj "Zahtjev za plaću" (proračunski korisnici)
Podešavanje obračuna za autorske honorare i umjetničke honorare da obračunava doprinose
Podešavanje vrste plaćanja "Bolovanje zbog pov. na radu/prof. bolesti (HZZOZZR)" (šifra "301")
Program "ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE" - Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Promjena osnovice za obračun plaće
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu IPIS-PLAĆE i IPIS-UGOVOR O DJELU
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Promjena postotka poreza kod obračuna drugog dohotka
Promjena šifri za JOPPD kod vrste plaćanja za umirovljenike
Promjene poreznih stopa i razreda kod obračuna plaća i drugih primitaka koji se oporezuju kao plaće
Promjene postotka prireza kod općine/grada
Rad sa šifrarnikom "Radni dani"
Razlika između obračunatog bolovanja u programu i izračun fonda!
Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Umanjenje poreza za djelatnike sa prebivalištem/boravištem u općinama/gradovima razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara
Upis i promjena osobnog odbitka za djelatnika
Upis OIB-a kod djelatnika i preuzimanje OIB s CD-a Porezne uprave
Upis podataka za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje (Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću)
 

Komentari na upute: "Ažuriranje šifrarnika "Osobni odbici""

 Komentari

 Ovdje možete upisati Vaš komentar na gore prikazane upute!
 Svaki komentar, bez obzira da li je kritika, sugestija ili pohvala učinit će ove stranice još boljim. Hvala!
 

Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2023  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja