Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       


 

Evidencija nenaplaćenih potraživanja - obrazac OPZ-STAT-1


VAŽNA OBAVIJEST
Ove stranice su trenutno u fazi izrade i testiranja, stoga svi sadržaji još nisu dostupni.

Hvala na razumjevanju!
Autor
  10 najčitanijih uputa

 
Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu
 

U  P  U  T  E

Kreiranje lista kredita na magnetnom mediju 


 
Upute br.: 17
Program: IPIS - PLAĆE (Foing nova d.o.o., Varaždin )
Naziv: Kreiranje lista kredita na magnetnom mediju
Napisao: Nino Crnički


 


 
Upute možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
 
Ispiši Preuzmi PDF

 

 

U programu IPIS-PLAĆE umjesto popisa koje šaljete kreditorima možete kreirati datoteku na magnetnom mediju, koju šaljete kreditoru umjesto liste.
Način slanja datoteke može biti slijedeće:

 • Na disketi
 • Na USB sticku
 • Preko e-mail poruke
 • Preko Interneta (Samo HPB)

Nazovite kreditore i pitajte ih način na koji žele da im dostavite datoteku!

U programu IPIS-PLAĆE datoteka se može kreirati za slijedeće kreditore (banke):

 • Privredna banka Zagreb
 • Hrvatska poštanska banka
 • Splitska banka
 • Volksbank
 • Erste banka
 • Zagrebačka banka
 • Hypo Alpe-Adria-Bank

Ako trebate disketu za banku koje nema na spisku, molio bi Vas da kontaktirate tu banku kako bi Vam dostavili upute o kreiranju diskete za obustave na magnetnom mediju. Upute koje Vam dostave pošaljite mi na faks: 042 / 203 263 ili na moj e-mail: nino@foing-nova.hr

 

Princip rada:

Prvo je potrebno kod kreditora odabrati format sloga (datoteke) koju želimo kreirati.
Kliknite lijevo na "Šifrarnike" i zatim na "Kreditor" (Slika 1).


Slika 1

U šifrarniku "Kreditori" (slika 2) pronađite kreditora (Slika 2, točka 2) za kojeg želite kreirati popis kredita na magnetnom mediju, označite ga i kliknite na gumb "Otvori" (slika 2, točka 3).


Slika 2

U prozoru sa podacima o kreditoru u polju "Format diskete" odaberite kreditora (Slika 3, točka 1) i kliknite na gumb "U redu".


Slika 3

Isto ponovite za sve kreditore za koje želite kreirati popis kredita na magnetnom mediju.

 

Nakon kreiranja naloga za isplatu, možemo kreirati i magnetne medije za kreditore.
Kliknite na "Nalozi za isplatu" i zatim na "Diskete za kreditore" (Slika 4)


Slika 4


Slika 5

U prozoru "Diskete za kredite" napravite slijedeće (Slika 5):

 1. Odaberete kreditora sa spiska za kojeg želite kreirati podatke
 2. Odaberite način slanja diskete
 3. Upišite dodatne parametre za banke (PBZ, HPB, ZABA) - nazovite banku da Vam daju tražene podatke.
 4. Klikom na gumb "Ispis" ispisat će se lista kredita za odabranog kreditora
 5. Klikom na gumb "Kreiraj" kreirat će se datoteka koju ćete spremiti na željeni mediji (disketa, USB stick, e-mail, na disk)

Ako kreirate datoteku za HBP (Hrvatsku poštansku banku), potrebno je istu pospremiti negdje na disk ili disketu i zatim tu istu datoteku prebaciti na njihove Internet stranice. (Zatražite od HPB upute kako se datoteka prebacuje na njihove Internet stranice)

Sve liste kredita i kreditora koje ste prije ove dorade imali imate i dalje.
Da li ćete koristiti ovu novu opciju (gore opisanu) ili ćete i dalje raditi kako ste do sada radili ovisi o Vama.


Ostale upute za program "IPIS - PLAĆE"

Automatski izračun bolovanja do 42 dana po povoljnijem pravu (proračunski korisnici)
Ažuriranje šifrarnika "Mjesec"
Ažuriranje šifrarnika "Osobni odbici"
Ažuriranje šifrarnika "Praznik"
Brisanje porezno prinzatih olakšica kod djelatnika
Ispis odvojenih naloga (virmana) za bolovanja na teret fonda (HZZO / HZZOZZR)
Izmjena kod doprinosa za obračune po drugom dohotku
Izmjena konta kod doprinosa
JOPPD obrazac - nove šifre kod vrste plaćanja "Naknada za prijevoz"
Kako ažurirati osnovice za osobni odbitak?
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 2% (na neto primitak od 3.000,01 kn do 6.000,00 kn)
Kako ispraviti datum isplate u programu IPIS-PLAĆE ako je isplata zaključana?
Kako napraviti isplatu "Božićnice"?
Kako napraviti isplatu "Dar za djecu"?
Kako napraviti konačni obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (za 2018. godinu)
Kako napraviti obračun za isplatu regresa?
Kako napraviti promjenu kod obustava kod svih djelatnika?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ostalih isplata od nesamostalnog rada (Jubilarki, pomoći, otpremnine, očevida i dr.)?
Kako obračunati posebni porez kod isplata plaća?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ugovora o djelu
Korektivni R-Sm obrazac kada je djelatniku isplaćeni krivi iznos bolovanja na teret fonda
Kreiranje JOPPD obrasca - IPIS PLAĆE i UGOVORI O DJELU
Kreiranje JOPPD obrasca - program ISPLATE/IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Kreiranje JOPPD obrasca za novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kreiranje R-Sm obrazca po novom pravilniku (primjena od 1. siječnja 2010. godine)
Nove vrste plaćanja za aktivno i pasivno dežurstvo (Ministarstvo pravosuđa)
Osobni odbitak za invalidnost HRVI
Podešavanje formule za izračun satnice kod bolovanje do 42 dana (Po kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike)
Podešavanje KOREKCIJE bolovanja da korektivni iznosi ulazi na izvještaj "Zahtjev za plaću" (proračunski korisnici)
Podešavanje obračuna za autorske honorare i umjetničke honorare da obračunava doprinose
Podešavanje vrste plaćanja "Bolovanje zbog pov. na radu/prof. bolesti (HZZOZZR)" (šifra "301")
Program "ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE" - Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Promjena osnovice za obračun plaće
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu IPIS-PLAĆE i IPIS-UGOVOR O DJELU
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Promjena postotka poreza kod obračuna drugog dohotka
Promjena šifri za JOPPD kod vrste plaćanja za umirovljenike
Promjene poreznih stopa i razreda kod obračuna plaća i drugih primitaka koji se oporezuju kao plaće
Promjene postotka prireza kod općine/grada
Rad sa šifrarnikom "Radni dani"
Razlika između obračunatog bolovanja u programu i izračun fonda!
Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Umanjenje poreza za djelatnike sa prebivalištem/boravištem u općinama/gradovima razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara
Upis i promjena osobnog odbitka za djelatnika
Upis OIB-a kod djelatnika i preuzimanje OIB s CD-a Porezne uprave
Upis podataka za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje (Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću)
 

Komentari na upute: "Kreiranje lista kredita na magnetnom mediju"

 Komentari

 Ovdje možete upisati Vaš komentar na gore prikazane upute!
 Svaki komentar, bez obzira da li je kritika, sugestija ili pohvala učinit će ove stranice još boljim. Hvala!
 

Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2023  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja