Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       


 

Evidencija nenaplaćenih potraživanja - obrazac OPZ-STAT-1


VAŽNA OBAVIJEST
Ove stranice su trenutno u fazi izrade i testiranja, stoga svi sadržaji još nisu dostupni.

Hvala na razumjevanju!
Autor
  10 najčitanijih uputa

 
Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu
 

U  P  U  T  E

Upis podataka za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje (Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću) 


 
Upute br.: 14
Program: IPIS - PLAĆE (Foing nova d.o.o., Varaždin )
Naziv: Upis podataka za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje (Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću)
Napisao: Nino Crnički


 


 
Upute možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
 
Ispiši Preuzmi PDF

 

 

Po Zakonu o doprinosima koji je stupio na snagu sa 01.01.2009. godine za osobe koje se prvi puta zapošljavaju poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću.
Da bi program IPIS-PLAĆE znao za kojeg djelatnika ne treba obračunavati doprinose NA potrebno je napraviti slijedeće:

Kliknite na opciju "Djelatnici" u kadrovskoj (Slika 1, točka 1.). Odaberite djelatnika za kojeg ste oslobođeni plaćanja doprinosa NA plaću (Slika 1, točka 2) i kliknite na gumb "Otvori" (Slika 1. točka 3).


Slika 1

U prozoru "Djelatnik" kliknite na opciju "3 - Kadrovski podaci (2)" (Slika 2. točka 1.). Na kartici "Ukupan staž" (Slika 2, točka 2.) upišite slijedeće:

Datum zaposlenja: Upišite točan datum zaposlenja djelatnika u Vašoj firmi
Ukupan staž do zaposlenja: U polje upišite "00 00 00" (Slika 2. točka 2).
Nakon upisa kliknite na gumb "U redu".


Slika 2

Primjer
Ako se djelatnik zaposlio sa 15.03.2008. godine i to mu je prvo zaposlenje (nema prijašnjeg staža u radnoj knjižici) za tog djelatnika je poslodavac oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću u periodu od godinu dana, u ovom primjeru do 14.03.2009. godine. Ako ste upisali podatke kako je prikazano na slici 2. točka 3, program će tako i raditi.
Kad će se obračunavati plaća za ožujak 2009. godine program će za tog djelatnika obračunati doprinose NA plaću samo za period za koji više nema oslobođenja tj. od 14 do 31 za taj mjesec.


Ostale upute za program "IPIS - PLAĆE"

Automatski izračun bolovanja do 42 dana po povoljnijem pravu (proračunski korisnici)
Ažuriranje šifrarnika "Mjesec"
Ažuriranje šifrarnika "Osobni odbici"
Ažuriranje šifrarnika "Praznik"
Brisanje porezno prinzatih olakšica kod djelatnika
Ispis odvojenih naloga (virmana) za bolovanja na teret fonda (HZZO / HZZOZZR)
Izmjena kod doprinosa za obračune po drugom dohotku
Izmjena konta kod doprinosa
JOPPD obrazac - nove šifre kod vrste plaćanja "Naknada za prijevoz"
Kako ažurirati osnovice za osobni odbitak?
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 2% (na neto primitak od 3.000,01 kn do 6.000,00 kn)
Kako ispraviti datum isplate u programu IPIS-PLAĆE ako je isplata zaključana?
Kako napraviti isplatu "Božićnice"?
Kako napraviti isplatu "Dar za djecu"?
Kako napraviti konačni obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (za 2018. godinu)
Kako napraviti obračun za isplatu regresa?
Kako napraviti promjenu kod obustava kod svih djelatnika?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ostalih isplata od nesamostalnog rada (Jubilarki, pomoći, otpremnine, očevida i dr.)?
Kako obračunati posebni porez kod isplata plaća?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ugovora o djelu
Korektivni R-Sm obrazac kada je djelatniku isplaćeni krivi iznos bolovanja na teret fonda
Kreiranje JOPPD obrasca - IPIS PLAĆE i UGOVORI O DJELU
Kreiranje JOPPD obrasca - program ISPLATE/IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Kreiranje JOPPD obrasca za novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kreiranje lista kredita na magnetnom mediju
Kreiranje R-Sm obrazca po novom pravilniku (primjena od 1. siječnja 2010. godine)
Nove vrste plaćanja za aktivno i pasivno dežurstvo (Ministarstvo pravosuđa)
Osobni odbitak za invalidnost HRVI
Podešavanje formule za izračun satnice kod bolovanje do 42 dana (Po kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike)
Podešavanje KOREKCIJE bolovanja da korektivni iznosi ulazi na izvještaj "Zahtjev za plaću" (proračunski korisnici)
Podešavanje obračuna za autorske honorare i umjetničke honorare da obračunava doprinose
Podešavanje vrste plaćanja "Bolovanje zbog pov. na radu/prof. bolesti (HZZOZZR)" (šifra "301")
Program "ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE" - Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Promjena osnovice za obračun plaće
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu IPIS-PLAĆE i IPIS-UGOVOR O DJELU
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Promjena postotka poreza kod obračuna drugog dohotka
Promjena šifri za JOPPD kod vrste plaćanja za umirovljenike
Promjene poreznih stopa i razreda kod obračuna plaća i drugih primitaka koji se oporezuju kao plaće
Promjene postotka prireza kod općine/grada
Rad sa šifrarnikom "Radni dani"
Razlika između obračunatog bolovanja u programu i izračun fonda!
Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Umanjenje poreza za djelatnike sa prebivalištem/boravištem u općinama/gradovima razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti i na području Grada Vukovara
Upis i promjena osobnog odbitka za djelatnika
Upis OIB-a kod djelatnika i preuzimanje OIB s CD-a Porezne uprave
 

Komentari na upute: "Upis podataka za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje (Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću)"

 Komentari

 Ovdje možete upisati Vaš komentar na gore prikazane upute!
 Svaki komentar, bez obzira da li je kritika, sugestija ili pohvala učinit će ove stranice još boljim. Hvala!
29.10.2009.
Nevenka
Čakovec

Nisam sigurna da li i državna tijela koja se financiraju iz Državnog proračuna RH mogu biti oslobođeni od plaćanja doprinosa na plaću za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje?

ODGOVOR AUTORA
Oslobođenje plaćanja doprinosa na plaću (za djelatnike kojima je to prvo zaposlenje) vrijedi za sve poslodavce što je definirano Zakonom o dorinosima. Nema izuzetaka!

 

Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2023  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja