Ugovor o djelu

    Datum: 10.10.2019.

    

Što je ugovor o djelu?

Najjednostavniji odgovor na to pitanje je:
Jedini legalan način na koji fizička osoba koja je u radnom odnosu, nezaposlena osoba ili umirovljenik može odraditi posao za neko poduzeće ili obrtnika i za obavljeni posao primiti novčanu naknadu.

Glavne karakteristike ugovora o djela su:

Za obavljanje poslova po ugovoru o djelu pojedinac, fizička osoba treba sa poduzećem/obrtnikom sklopiti ugovor o djelu u pismenom obliku.

Način izračuna naknade po ugovoru o djelu definirano je Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.

Kako se obračunava naknada po ugovoru o djelu?

Način izračuna naknade po ugovor o djelu ovisi o:

Od 01. siječnja 2017. godine umirovljenicima se obračunava ugovor o djelu kao i svima ostalima, znači obračunavaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje.

U pravilu postoji četri načina obračuna naknade po ugovoru o djelu:

  1. ugovor o djelu za fiziče osobe u radnom odnosu, nezaposlene osobe, umirovljenike
  2. ugovor za autorsko djelo (autorski honorar),
  3. ugovor za autorsko djelo umjetnika (umjetnički honorar),
  4. ugovor o djelu za sportske suce i delegate.

U tablici ispod prikazane su razlike za sve četri načina obračuna za isti bruto iznos naknade od 1.000,00 kn za osobu sa prebivalištem u Zagrebu.

Ugovor o djelu Ugovor o djelu sportskim sucima i delegatima Autorski honorar Umjetnički honorar
Bruto iznos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Doprinosi MIO (10%) 100,00 70,00 45,00
Dohodak 900,00 1.000,00 930,00 955,00
Paušalno priznati izdatak
(30%)
300,00 300,00
Neoporezivi dio primitka (25%) 250,00
Osnovica za porez 900,00 1000,00 630,00 405,00
Porez
(24%)
216,00 240,00 151,20 97,20
Prirez
(Zagreb 18%)
38,88 43,20 27,22 17,50
Neto iznos 645,12 716,80 751,58 840,30
Poslodavac na prikazani obračun mora još obračunati doprinos za zdravstveno osiguranje.
Doprinos ZO (7,5%) 75,00 52,50 33,75
Ukupan trošak po ugovoru 1.075,00 1.000,00 1.052,50 1.033,75

    

Izračune za sve vrste ugovora o djelu možete napraviti s kalkulatorom na linku ispod.

Kalkulator ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara za 2019. godinu

    

Vezano

    

Na vrh