Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       


 

Aplikacija za vođenje svih evidencija po GDPR uredbi
 
 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicuUgovor o djeluŠto je ugovor o djelu?

Najjednostavniji odgovor na to pitanje je:

Jedini legalan način na koji fizička osoba koja je u radnom odnosu, nezaposlena osoba ili umirovljenik može odraditi posao za neko poduzeće ili obrtnika i za obavljeni posao primiti novčanu naknadu.Glavne karakteristike ugovora o djela su:
 • Pojedinac radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju radova
 • Pojedinac u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji,
 • Pojedinac posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi,
 • Pojedinac posao obavlja osobno, ali ga može povjeriti i trećim osobama,
 • Za obavljeni posao pojedinac prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno po predaji djela.

Za obavljanje poslova po ugovoru o djelu pojedinac, fizička osoba treba sa poduzećem/obrtnikom sklopiti ugovor o djelu u pismenom obliku.

 

Kako se obračunava naknada po ugovoru o djelu?

Način obračuna naknade po ugovor o djelu ovisi o:

 • Vrsti isporučenog djela,
 • Da li je osoba koja je izvršila radove u radnom odnosu ili je umirovljenik,
 • Da li je autor umjetničkog djela član registrirane umjetničke asocijacije.

U pravilu postoji četri načina obračuna naknade po ugovoru o djelu:

 1. ugovor o djelu za fiziče osobe u radnom odnosu ili nezaposlene osobe, 
 2. ugovor o djelu za umirovljenika,
 3. ugovor za autorsko djelo (Autorski honorar),
 4. ugovor za autorsko djelo umjetnika (Umjetnički honorar).

U tablici ispod prikazane su razlike za sve četri načina obračuna za isti bruto iznos naknade od 1.000,00 kn za fizičku osobu koja ima prebivalište u Zagrebu.

Ugovor o djelu Ugovor o djelu umirovljenika Autorski honorar Umjetnički honorar
Bruto iznos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Doprinosi MIO (20%) 200,00
Dohodak 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Paušalno priznati izdatak
(30%)
300,00 300,00
Neoporezivi dio primitka (25%) 250,00
Osnovica za porez 800,00 1000,00 700,00 450,00
Porez
(25%)
200,00 250,00 175,00 112,50
Prirez
(Zagreb 18%)
36,00 45,00 31,50 20,25
Neto iznos 564,00 705,00 793,50 867,25
Poslodavac na prikazani obračun mora još obračunati doprinos za zdravstveno osiguranje.
Doprinos ZO 130,00
Ukupan trošak po ugovoru 1.130,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

  

Grafički prikaz obračuna
ugovora o djelu


... pogledajte 
 
 

Kliknite i izračunajte drugi dohodakCopyright 2009 - 2019  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja