Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       


 

Aplikacija za vođenje svih evidencija po GDPR uredbi

VAŽNA OBAVIJEST
Ove stranice su trenutno u fazi izrade i testiranja, stoga svi sadržaji još nisu dostupni.

Hvala na razumjevanju!
Autor
 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu


 
Obračun doprinosa kod plaćaDoprinosi su davanja koje idu državi, a za razliku od poreza, doprinosi se koriste za točno definirane izdatke države (to je teorija, a u praksi vjerojatno je malo drugačije).

Doprinose dijelimo na dvije grupe:

1. Doprinosi NA plaću (doprinosi koje će poslodavac uplatiti za svakog djelatnika)

  • Doprinos sa zdravstveno osiguranje (15%)
  • Doprinos za zaštitu zdravlja na radu (0,5%)
  • Doprinos za zapošljavanje (1,7%)
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (samo za djelatnike sa beneficiranim stažem)
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (samo za djelatnike sa beneficiranim stažem)

Doprinos za zdravstveno osiguranje, doprinos za zaštitu zdravlja na radu, doprinos za zapošljavanje računaju se na osnovicu za doprinose NA plaću.
Doprinosi za mirovinska osiguranja za staž s povečanim trajanjem (beneficirani staž) računaju se na osnovicu za doprinose IZ plaće.

 

2. Doprinosi IZ plaće (doprinose koje vi plaćate iz zarađene plaće)

  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Doprinosi iz plaće računaju se po formuli:
Iznos doprinosa = Osnovica za doprinose IZ plaće * postotak doprinosa.
Tekstovi na temu "Obračun doprinosa kod plaća"Copyright 2009 - 2019  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja