Osobni odbitak za 2020. godinu

... osnovni osobni odbitak, odbitak za djecu, uzdržavane članove, invalidnost

Isplate.info    Datum: 02.01.2020.

    

Što je osobni odbitak?

Osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka.

Osobni odbitak 2019

Osobni odbitak priznaje se kod obračuna plaće i ostalih bruto primitaka iz radnog odnosa (zaposlenika), obračuna mirovina i ostalih vrsta bruto primitaka po osnovi nesamostalnog rada.
Kod isplata drugog dohotka osobni odbitak se ne priznaje.

    

    

Osnovni odbitak sastoji se od četri kategorije odbitka i to:

  1. osnovni osobni odbitak - u 2020. godini iznosi 4.000,00 kn i priznaje se svim poreznim obveznicima,
  2. osobni odbitak za uzdržavanu djecu - priznaje se poreznim obveznicima koji uzdržavaju djecu.
  3. osobni odbitak za uzdržavane članova - priznaje se poreznim obveznicima koji uzdržavaju ostale članove obitelji.
  4. osobni odbitak za invalidnost - priznaje se poreznim obveznicima kojim je utvrđena (ili uzdražvanim članovima ili uzdržavanoj djeci) invalidnost ili tjelesno oštećenje.

Za sve kategorije osobnog odbitka osnovica u 2020. godini iznosi 2.500,00 kn.

Osobni odbitak definiran je Zakonom o porezu na dohodak - članak 14.

Zakon o porezu na dohodak

Za izračune plaće sa gore navedenim vrstama osobnog odbitka možete korisiti kalkulator plaće:

Kalkulator plaće za 2020. godinu

    

Osnovni osobni odbitak od 2001. do 2019. godine
Osnovni osobni odbitak od
2001. do 2020. godine

Iznosi osobnog odbitka u 2020. godini

    

Vrsta osobnog odbitka Koeficijent Mjesečni odbitak Godišnji odbitak
Osnovni osobni odbitak 1,6 4.000,00 48.000,00
D.1. - Osobni odbitak za 1. dijete 0,7 1.750,00 21.000,00
D.2. - Osobni odbitak za 2. dijete 1 2.500,00 30.000,00
D.3. - Osobni odbitak za 3. dijete 1,4 3.500,00 42.000,00
D.4. - Osobni odbitak za 4. dijete 1,9 4.750,00 57.000,00
D.5. - Osobni odbitak za 5. dijete 2,5 6.250,00 75.000,00
D.6. - Osobni odbitak za 6. dijete 3,2 8.000,00 96.000,00
D.7. - Osobni odbitak za 7. dijete 4,0 10.000,00 120.000,00
D.8. - Osobni odbitak za 8. dijete 4,9 12.250,00 147.000,00
D.9. - Osobni odbitak za 9. dijete 5,9 14.750,00 177.000,00
D.10. - Osobni odbitak za 10. dijete 7 17.500,00 210.000,00
U - Osobni odbitak za uzdržavanog člana 0,7 1.750,00 21.000,00
I - Osobni odbitak za invalidnost 0,4 1.000,00 12.000,00
I* - Osobni odbitak za 100% invalidnost 1,5 3.750,00 45.000,00

Raspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu /uzdržavane članove

Ako više osoba uzdržava člana ili članove uže obitelji i djecu, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove i djecu uzdržavaju, osim ako se ne sporazume drugačije.

Ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu se dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu.

Primjeri izračuna osobnog odbitka za 2020. godinu

Primjer 1

Obitelj ima troje djece. Sva djeca prijavljena su na poreznoj kartici (Obrazac PK) majke.

Izračun:


Primjer 2

Obitelj ima troje djece. Djeca su prijavljena na poreznoj kartici (Obrazac PK) majke i oca ali sa raspodjelom 60% (majka), 40% (otac) za svako uzdržavano dijete.

Izračun za majku:

Izračun za oca:


Primjer 3

Obitelj ima troje djece. Prvo i drugo dijete prijavljeno je na poreznoj kartici (Obrazac PK) oca, a treče dijete na majku.

Izračun za oca:

Izračun za majku:

    

VAŽNO

Osobni odbitak koristi se kod obračuna plaća /mirovina na mjesečnoj osnovi (mjesečni iznos osobnog odbitka).

Godišnji osobni odbitak koristi se kod konačnom godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

Ako porezni obveznik radi u više tvrtki, osobni odbitak obračunava tvrtka kod kojeg je porezna kartica (Obrazac PK) poreznog obveznika.
Ako u jednoj tvrtki porezni obveznik ne iskorisni sav osobni odbitak, može osobni odbitak koristiti kod više poslodavaca ili isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka. U tom slučaju Porezna uprava na poreznoj kartici evidentira omjer (postotak) raspodjele osobnog odbitka sukladno zahtjevu, a nakon evidentiranih promjena izdaje novi Obrazac PK U tom slučaju svaki poslodavac može koristiti osobni odbitak samo do utvrđenog postotka, neovisno što u pojedinim mjesecima ostvareni dohodak može prelaziti taj iznos.

    

Za izračune plaće sa gore navedenim vrstama osobnog odbitka možete korisiti kalkulator plaće:

Kalkulator plaće za 2020. godinu

    

Vezano

    

Na vrh