Skip to main content
  
IP1 obrazac       

Obrazac IP1

IP1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

Obrazac U-RA       

Obrazac U-RA - Knjiga primljenih ulaznih računa

Prema čl. 165 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, svi obveznici PDV-a moraju u sustav ePorezna uz obrazac PDV dostaviti i novi obrazac U-RA - Knjiga primljenih (ulaznih) računa

      

Obrazac PD-IPO

Obrazac PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama predaje se uz Obrazac PD - prijavu poreza na dobit

Obrazac NO1       

Obrazac NO1

NO1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika

      

Obrazac IO1

IO1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu otpremninu ili neiskorišteni godišnji odmor na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika

NP1 Obrazac       

Obrazac NP1

NP1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, podatke o uplatnim računima i pozivima na broj, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

Stranica 1 od 1