Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 9.1.2019.
 

Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

Od 01.02.2019. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 7% za Općinu Trnovec Bartolovečki.

Šifra za Poreznu upravu: 462
Šifra za JOPPD obrazac 04626
IBAN konstrukcija računa: HR42 1001 0051 7462 1200 8

Pod Općinu Trnovec Bartolovečki spadaju slijedeća naselja:

  • Bartolovec
  • Šemovec
  • Štefanec
  • Trnovec
  • Zamlaka
  • Žabnik

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Trnovec Bartolovečki

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 33. Statuta Općine Trnovec Bartolovečki (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 24/09., 15/13. i 25/13. – pročišćeni tekst i 10/18.) Općinsko vijeće Općine Trnovec Bartolovečki na 13. sjednici održanoj 27. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE TRNOVEC BARTOLOVEČKI

Članak 1.

U članku 5. Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki (»Narodne novine« broj 40/17., Ispravak 91/17. i 110/17.) i »Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/17. – Ispravak broj 50/17. i 62/17.) stavak 1. mijenja se, a novi glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a objavit će se i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/18-01/12

Urbroj: 2186-09-01-18-12

Trnovec, 27. prosinca 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća
Mario Sačić, dipl. ing. građ., v. r.

    

Na vrh