Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 7.12.2018.
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec

Od 01.01.2019. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Općinu Veliki Bukovec.

Šifra za Poreznu upravu: 558
Šifra za JOPPD obrazac 05584
IBAN konstrukcija računa: HR42 1001 0051 7558 1200 1

Pod Općinu Veliki Bukovec spadaju slijedeća naselja:

  • Dubovica
  • Kapela Podravska
  • Veliki Bukovec

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Veliki Bukovec

2134

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Veliki Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 18/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 15. sjednici održanoj 26. studenoga 2018. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE VELIKI BUKOVEC

Članak 1.

U Odluci o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec (»Narodne novine« broj 78/17 i 125/17) i (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 33/17 i 65/17) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke«.

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Klasa: 410-01/17-01/03
Urbroj: 2186/028-01-18-3
Veliki Bukovec, 26. studenoga 2018.

Predsjednica Općinskog vijeća
Jasenka Zdelar, dipl. iur., v. r.

    

Na vrh