Uredba o visini minimalne plaće

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 5.12.2018.
 

Uredba o visini minimalne plaće

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2093

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 39/13 i 130/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. studenoga 2018. godine donijela

UREDBU

O VISINI MINIMALNE PLAĆE

Članak 1.

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 022-03/18-03/90

Urbroj: 50301-25/06-18-2

Zagreb, 30. studenoga 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

    

Na vrh