Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 12.12.2018.
 

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec

Od 01.01.2019. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 10% za Općinu Mali Bukovec.

Šifra za Poreznu upravu: 251
Šifra za JOPPD obrazac 02518
IBAN konstrukcija računa: HR25 1001 0051 7251 1200 1

Pod Općinu Mali Bukovec spadaju slijedeća naselja:

  • Lunjkovec
  • Mali Bukovec
  • Martinić
  • Novo Selo Podravsko
  • Sveti Petar
  • Županec

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

OPĆINA MALI BUKOVEC

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/46 i 101/17) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 13. sjednici u mandatnom razdoblju 2017. – 2021., održanoj 30. studenoga 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MALI BUKOVEC

Članak 1.

U Odluci o porezima Općine Mali Bukovec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17 i 83/17) u članku 3. mijenja se stopa prireza porezu na dohodak s 5 na 10 %.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Mali Bukovec objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Varaždinske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 410-01/17-01/01

Urbroj: 2186/020-01-18-9

Mali Bukovec, 30. studenoga 2018.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zlatko Golec, v. r.

    

Na vrh