Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 31.8.2017.
 

Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.315,24 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu rujnu 2017. godine.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


 
Tekst možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
Ispiši Preuzmi PDF

Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09 i 124/09), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 31. kolovoza 2017. godine donijela

ODLUKU

O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE
U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.315,24 kuna bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec kolovoz 2017. godine, koja se isplaćuje u mjesecu rujnu 2017. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2017. godine.

Klasa: 022-03/17-04/314
Urbroj: 50301-25/05-17-2
Zagreb, 31. kolovoza 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

    

Na vrh