Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 22.2.2017.
 

Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec

Od 23.02.2017. godine stupa na snagu odluka o plaćanju prireza po stopi od 0% za Općinu Đurmanec.

Šifra za Poreznu upravu: 108
Šifra za JOPPD obrazac 01082
IBAN konstrukcija računa: HR39 1001 0051 7108 1200 9

Pod Općinu Đurmanec spadaju slijedeća naselja:

 • Donji Macelj
 • Đurmanec
 • Goričanovec
 • Gornji Macelj
 • Hlevnica
 • Hromec
 • Jezerišće
 • Koprivnica Zagorska
 • Lukovčak
 • Podbrezovica
 • Prigorje
 • Putkovec
 • Ravninsko

Šifrarnik prireza za sve općine i gradove možete pogledati OVDJE.

Napomena
Autor ovih stranica upozorava da su opisane promjene autorovo tumačenje spomenutog Zakona / uredbe / ugovora / odluke / pravilnika.
Prije primjene promjena po ovim uputama, OBAVEZNO provjerite kod nadležnih tijela da li su gore opisane promjene ispravno tumačene!
Autor se ograđuje od eventualnih greški koji su nastali primjenom ovih uputa, a iste nisu provjerene kod nadležnih tijela!

    


Tekst zakona /odluke /pravilnika /ugovora /uredbe

Općina Đurmanec

Na temelju članka 21. i članka 42., stavka 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16) te članka 15. Statuta Općine Đurmanec (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 8/13 i 6/14.), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 20. sjednici održanoj 15. veljače 2017. godine donijelo je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK OPĆINE ĐURMANEC

Članak 1.

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec (»Narodne novine« broj 153/14) prestaje važiti.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti i u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«.

Klasa: 410-01/17-01/03

Urbroj: 2140/02-01-17-2

Đurmanec, 15. veljače 2017.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Đurmanec
Ivica Pelin, v. r.

    

Na vrh