Kalkulator - ugovor o djelu za 2019. godinu

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 07.01.2020.

Novi kalkulator za 2020. godinu možete pronaći na linku ispod:

Kalkulator ugovora o djelu za 2020. godinu


    

Parametri za izračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara za 2019. godinu (nema nikakvih promjena u odnosu na 2018. godinu):

Primjena od 01. siječnja 2019. godine.

    

    

Kalkulator ugovora o djelu - 2019

Izračunajte naknade po ugovor o djelu, autorske honorare, umjetničke honorare i naknade sportskih sudaca i delegata - za isplate isplaćene nakon 01. siječnja 2019. godine.

    

Vrsta obračuna:

Upisani iznos je:    


    

Ostali kalkulatori za ugovore o djelu i plaće:

    

Na vrh