Kalkulator - ugovor o djelu za 2018. godinu

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.01.2018.
 

Parametri za izračun ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara za 2018. godinu:

Primjena od 01. siječnja 2018. godine.

    

    

Kalkulator ugovora o djelu - 2018

Izračunajte naknade po ugovor o djelu, autorske honorare, umjetničke honorare i naknade sportskih sudaca i delegata po izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima (Narodne novine 115/2016) - za isplate isplaćene nakon 01. siječnja 2017. godine.

    

Vrsta obračuna:

Upisani iznos je:    


    

Ostali kalkulatori za ugovore o djelu i plaće:

    

Na vrh