Kalkulator - ugovor o djelu za 2016. godinu

... izračunajte naknade po ugovor o djelu, autorske i umjetničke honorare

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 25.05.2015
 

Kalkulator - 2016

izračunajte naknade po ugovor o djelu, autorske i umjetničke honorare i naknade sportskih sudaca i delegata.

Vrsta obračuna:

Upisani iznos je:    


    

Ostali kalkulatori:

    

Na vrh