Kalkulator za stručno osposobljavanje za 2018.

... primjena od obračuna za siječanj 2018. godine

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 28.01.2018.
 

Parametri za obračun stručnog osposobljavanja bez zasnivanje radnog odnosa za 2018. godinu:

    

Kalkulator - stručno osposobljavanje za 2018. godinu

... izračunajte doprinose za stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa

-

    

    


    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh