Kalkulator plaće za 2020. godinu

... iz bruta u neto, neta u bruto, ukupnog troška u bruto i neto

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.01.2020.

NOVI KALKULATOR PLAĆE ZA 2021.

Kalkulator plaće za 2021. godinu


Kalkulator za 2019. godinu možete pronaći na linku ispod:

Kalkulator plaće za 2019. godinu


Sa kalkulatorom plaće na ovim stranicama možete izračunati plaću za 2020. godinu iz bruta u neto, neta u bruto ili ukupnog troška u bruto i neto. Sve izračune možete ispisati na štampač.

Izračun za 2020. godinu napravljen je prema:

  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 121/2019),
  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018)

Obračun plaće sa novim osnovnim osobnim odbitkom (4.000,00 kn) stupa na snagu 01. siječnja 2020. godinu tj. za plaću PROSINAC 2019. koja će biti isplaćena u SIJEČNJU 2020. godine.

    

Parametri za izračun plaće za 2020. godinu (po gore navedenim zakonima):

Napomena: crveno označeni tekst su novosti koji se uvode u 2020. godini.

    

    

Kalkulator plaće 2020

... izračunajte plaću za 2020. godinu iz:

  • bruta u neto
  • neto u bruto
  • ukupnog troška u bruto i neto

Vrsta obračuna:






Porezne olakšice (osobni odbitak):

kn


Upisani iznos je:



    

    

    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh