Kalkulator plaće za 2019. godinu

... iz bruta u neto, neta u bruto, ukupnog troška u bruto i neto

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 09.10.2019.

Novi kalkulator za 2020. godinu možete pronaći na linku ispod:

Kalkulator plaće za 2020. godinu


Sa kalkulatorom plaće na ovim stranicama možete izračunati plaću za 2019. godinu iz bruta u neto, neta u bruto ili ukupnog troška u bruto i neto. Sve izračune možete ispisati na štampač.

Izračun za 2019. godinu napravljen je prema:

  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018),
  • Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018)

Izračun poreza po novim poreznim razredima za 2019. godinu stupa na snagu 01. siječnja 2019. godinu tj. za plaću PROSINAC 2018. koja će biti isplaćena u SIJEČNJU 2019. godine.

Izračun doprinosa po gore navedenom Zakonu za 2019. godinu stupa na snagu sa plaćom za SIJEČANJ 2019. koja će biti isplaćena u VELJAČI 2019. godine.

    

Parametri za izračun plaće za 2019. godinu (po gore navedenim zakonima):

Napomena: crveno označeni tekst su novosti koji se uvode u 2019. godini.

    

    

Kalkulator plaće 2019

... izračunajte plaću za 2019. godinu iz:

  • bruta u neto
  • neto u bruto
  • ukupnog troška u bruto i neto

Plaća za mjesec/godinu:Vrsta obračuna:


Porezne olakšice (osobni odbitak):

kn


Upisani iznos je:    

    

    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh