Kalkulator plaće za 2016. godinu

... izračunajte plaću iz bruta, neta i ukupnog troška

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 18.04.2016
 

Kalkulator plaće

izračunajte plaću iz bruto iznosa, neto iznosa ili ukupnog troška.

Vrsta obračuna:

Porezne olakšice (osobni odbitak):

Ukupni osobni odbitak:Upisani iznos je:    


    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh