Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       

Ključne riječi
Kalkulator plaće konačni godišnji obračun porez prirez 2016. godina 

preuzmite obrazac NP1 u excelu.


  Godišnji obračun poreza i prireza za 2016. godinu


 
Više o samoj teoriji konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza poročitajte ovdje.

Više o konačnom obračunu
  
 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu
kalkulator godišnjeg obračuna poreza i prireza 2016.
Godišnji obračun poreza i prireza za 2016. godinu


Konačni godišnji obračun poreza i prireza 2016.

Više o samoj teoriji konačnog godišnjeg obračuna poreza i prireza poročitajte
ovdje.

Više o konačnom obračunu
Godišnje porezne stope i porezni razredi (za 2016. godinu)
stopa od do
12% 0,00 26.400,00
25% 26.400,01 158.400,00
40% 158.400,01 nema ograničenja

Godišnji obračun poreza i prireza za 2016. godinu

 Kalkulator godišnjeg obračuna poreza i prireza
Isplaćeni bruto primici:   Upišite ukupno isplaćene bruto primitke u 2016. godini
IP obrazac - kolona 3

Uplaćeni doprinosi:   Upišite ukupno uplaćene doprinose u 2016. godini
IP obrazac - kolona 4

Osobni odbitak:   Upišite ukupan godišnji osobni odbitak koji se priznaje kod obračuna plaća
podatak sa PK kartice

Uplaćeni porez i prirez:   Upišite ukupno uplaćeni porez i prirez u 2016. godini
IP obrazac - kolona 8

Postotak prireza:   % Upišite postotak prireza za općinu ili grad u kojem imate prijavljeno prebivalište/boravište

(Za općine/gradove koji su promjenili postotak prireza tokom godine koristite prosječne godišnje postotke) 

  Copyright 2009 - 2017  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja