Skip to main content

  
      

Bolovanje na teret poduzeća/poslodavca

Pod bolovanjem se smatra odsutnost s rada zbog bolesti ili ozljede, odnosno drugih okolnosti radi kojih je djelatnik spriječen izvršavati svoju obvezu rada u skladu s ugovorom o radu, drugim ugovorom ili aktom.

      

Bolovanje na teret HZZO

Za vrijeme privremene nesposobnost za rad, radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 80/13. – 98/19)

Obrazac U-RA       

Obrazac U-RA - Knjiga primljenih ulaznih računa

Prema čl. 165 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, svi obveznici PDV-a moraju u sustav ePorezna uz obrazac PDV dostaviti i novi obrazac U-RA - Knjiga primljenih (ulaznih) računa

      

Obrazac PD-IPO

Obrazac PD-IPO - izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama predaje se uz Obrazac PD - prijavu poreza na dobit

Obrazac NO1       

Obrazac NO1

NO1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu ili djelomično neisplaćenu otpremninu na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika

      

Obrazac IO1

IO1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu otpremninu ili neiskorišteni godišnji odmor na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i djelatnika

      

Zastave

Zastave država predstavljaju vizualni simbol i važan dio nacionalnog identiteta države. Njihove boje, dizajni i simboli obično nisu slučajni, već imaju duboko ukorijenjene povijesne, kulturne ili vjerske korijene.

      

Prirez gradova i općina

Prirez je dodatni porez koji se primjenjuje na porez na dohodak građana, a prikupljeni prihodi od prireza koriste se za financiranje lokalnih proračuna gradova i općina.
Porezni obveznici trebaju biti informirani o stopi prireza koja se primjenjuje na njihov dohodak kako bi pravilno izračunali svoje porezne obveze.

IP1 obrazac       

Obrazac IP1

IP1 obrazac je isplatna lista za isplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, kao i podatke poslodavca i zaposlenika

Stranica 6 od 7