Skip to main content

  
Otpremnina 2024       

Otpremnina za 2024. godinu

Pravo na otpremninu utvrđeno je Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca

Neoporezivi primici 2024       

Neoporezivi primici u 2024. godini

Od 01.01.2024. godine očekuju nas novi iznosi neoporezivih naknada i primitaka. Pogledajte iznose neoporezivih primitaka za 2024. godinu sa jednostavnim on-line pretraživačem

Neradni dani u 2024. godini       

Neradni dani u 2024. godini

Popis neradnih dana i spajanja u 2024 godini. Ovdje provjerite mogućnost spajanja neradnih dana u produžene vikende

JOPPD šifarnici       

JOPPD obrazac - šifarnici

Svi šifarnici za JOPPD obrazac na jednom mjestu. Brzo i lako pretraživanje po bilo kojem šifarniku.
Od plaće za 12/2023. u primjeni je novi šifarnik "Oznaka načina umanjenja mjesečne osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti"

Praznici 2023. godina       

Praznici u 2023. godini

Praznici i blagdani u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima. Zaposleni imaju pravo na naknadu plaće u dane blagdana i praznika.

NKD djelatnosti 2007       

NKD djelatnosti 2007

NKD označava Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, ključni statistički standard u Hrvatskoj za prikupljanje i obradu podataka. Trenutna verzija, NKD 2007., stupila je na snagu 2008. godine. Pretražite sve NKD djelatnosti sa jednostavnim on-line pretraživačem po svim područjima, skupinama i razredima.

Porez na dohodak u 2023. godini       

Porez na dohodak

Porez na dohodak je porez kojim se oporezuje dohodak fizičkih i pravnih osoba a reguliran je Zakonom o porezu na dohodak

Neoporezivi primici za 2023. godinu       

Neoporezivi primici u 2023. godini

Neoporezive naknade, potpore, darovi, nagrade, dnevnice, dodaci, otpremnine i drugi primici koji se ne smatraju dohodkom od nesamostalnog rada

Stranica 3 od 6