Bruto plaća


Bruto plaća je osnovna vrijednost za izračun plaće, tj. iznos iz kojeg se radi daljnji obračun plaće

Bruto plaća je osnovna vrijednost za obračun plaće.
Prema Zakonu o radu:

 • poslodavac je dužan djelatniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu odnosno ugovorom o radu
 • plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada
 • plaća i naknada isplaćuju se u novcu
 • plaća i naknada plaće su, u smislu ovog Zakona u bruto iznosu


Znači, novac koji djelatnici zarade radeći za poslodavca je plaća ili osobni dohodak.
Djetatnik zaradi bruto iznos plaće. Poslodavac je dužan napraviti obračun plaće kako bi u ime radnika uplatio zakonom propisane doprinose i poreze, a radniku isplatio neto plaću.

Osobni dohodak (plaća) se može sastojati od:

 • osnovne odnosno ugovorene plaće
 • dodataka
 • ostalih primitaka.

 • Plaću iz bruto iznosa možemo izračunati uz pomoć on-line kalkulatora plaće:

  Kako se izračunava bruto plaća
  Za izračun osnovne bruto plaće najčešće se koristi sljedeća formula:
  Bruto plaća = Osnovica plaće * koeficijent radnog mjesta * faktor rada * koeficijent minulog rada

  Osnovna bruto plaća je iznos koji djelatnik dobije ako je radio cijeli mjesec, tj. ako je odradio mjesečni fond sati. Znači, osnovna bruto plaća je zagarantirana plaća koju će djelatnik dobiti ako je radio cijeli mjesec po rasporedu rada.

  Osim osnovne bruto plaće u iznos za obračun plaće ulaze i ostali oporezivi primici koje se djelatniku isplaćuju za ostvareni rad ili zbog izostanka sa rada.
  U sljedećem poglavlju pogledajte što sve ulazi u bruto plaću.

  Što sve ulazi u iznos bruto plaće
  U bruto plaću ulaze slijedeće kategorije primitaka:

  • primici od rada (redovan rad, prekovremeni rad, dodaci za rad u smjenama i turnusima, dodaci za rad subotom, nedeljom i blagdanima i dr.)
  • naknade za bolovanje na teret poslodavca
  • naknade za godišnji odmor, plaćene dopuste i dr.
  • naknade za blagdane
  • dodaci za minuli rad, posebne uvjete rada, znanstveni stupanj i dr.
  • plaća u naravi


  Minimalna bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu
  Minimalna plaća je najmanji iznos plaće koji poslodavac smije isplatiti djelatniku za odrađeni cijeli mjesečni fond sati.
  Minimalna bruto plaća za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine iznosi 840,00 eura.

  Minimalna bruto plaća za 2023. godinu, iznosila je 700,00 eura

  Vezani članci: