NKD djelatnosti 2025

Tema : Šifrarnici


NKD djelatnosti 2025

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025 po Prijedlogu odluke o NKD-u 2025. trebala bi se primjenjivati od 01. siječnja 2025. godine. Trenutno važeća je NKD 2007 - Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007

Nacionalna verzija NKD 2025 će se nakon konzultacija na platformi e-Savjetovanje i dobivanja suglasnosti na koordinacijama Vlade RH, dostaviti na odobrenje Europskoj komisiji (u prvom tromjesečju 2024. godine).
Nakon što Državni zavod za statistiku zaprimi suglasnost Europske komisije, Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025. objavit će se u Narodnim novinama. Potom slijedi prešifriranje poslovnih subjekata u svim poslovnim registrima u RH i svim bazama. 

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2025. – NKD 2025. primjenjivat će se od 01. siječnja 2025. godine. Za statističke i analitičke potrebe službene statistike RH, u prijelaznom razdoblju do 31. 12.2027. godine istodobno će se primjenjivati i NKD 2007.

   

Loading

NKD PODRUČJA

OznakaNaziv područja djelatnosti (NKD 2025)
APOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
BRUDARSTVO I VAĐENJE
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
DOPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
E"OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA"
FGRAĐEVINARSTVO
GTRGOVINA NA VELIKO I NA MALO
HPRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
ISMJEŠTAJ TE PRIPREMA I USLUŽIVANJE HRANE
JIZDAVAČKE DJELATNOSTI, DJELATNOSTI EMITIRANJA TE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE SADRŽAJA
KTELEKOMUNIKACIJE, RAČUNALNO PROGRAMIRANJE, SAVJETOVANJE, RAČUNALNA INFRASTRUKTURA I OSTALE INFORMACIJSKE USLUŽNE DJELATNOSTI
LFINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
MPOSLOVANJE NEKRETNINAMA
NSTRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
OADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
P"JAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE"
QOBRAZOVANJE
RDJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
SUMJETNOST, SPORT I REKREACIJA
TOSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
UDJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA I DJELATNOSTI KUĆANSTAVA KOJA PROIZVODE RAZLIČITU ROBU I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE POTREBE
VDJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

   

NKD djelatnosti - važne poveznice