NKD djelatnosti 2007

Tema : Šifrarnici


NKD djelatnosti 2007

NKD označava Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti, ključni statistički standard u Hrvatskoj za prikupljanje i obradu podataka. Trenutna verzija, NKD 2007., stupila je na snagu 2008. godine. Pretražite sve NKD djelatnosti sa jednostavnim on-line pretraživačem po svim područjima, skupinama i razredima.

Loading

NKD PODRUČJA

OznakaNaziv područja djelatnosti (NKD 2007)
APOLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
BRUDARSTVO I VAĐENJE
CPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
DOPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
EOPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPODARENJE OTPADOM
FGRAĐEVINARSTVO
GTRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
HPRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
JINFORMACIJE I KOMUNIKACIJE
KFINANCIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA
LPOSLOVANJE NEKRETNINAMA
MSTRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
NADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI
OJAVNA UPRAVA I OBRANA; OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
POBRAZOVANJE
QDJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI
RUMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA
SOSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI
TDJELATNOSTI KUĆANSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI KUĆANSTAVA...
UDJELATNOSTI IZVANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I TIJELA

   

NKD djelatnosti - važne poveznice