Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       


 

Program evidencija udruge


VAŽNA OBAVIJEST
Ove stranice su trenutno u fazi izrade i testiranja, stoga svi sadržaji još nisu dostupni.

Hvala na razumjevanju!
Autor
  10 najčitanijih uputa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicu
 

U  P  U  T  E

Kako ažurirati šifarnik "Osobni odbici"? 


 
Upute br.: 1
Program: IPIS - PLAĆE (Foing nova d.o.o., Varaždin )
Naziv: Kako ažurirati šifarnik "Osobni odbici"?
Napisao: Nino Crnički


 


 
Upute možete ispisati ili preuzeti u PDF formatu.
 
 
Ispiši Preuzmi PDF

 

 

Promjene u šifarniku "Osobni odbici" napravite na slijedeći način:

Za promjenu osnovnog osobnog odbitka u postavkama programa kliknite na gornji izbornik na opciju "IPIS" i zatim na "Parametri". (Slika 2)


Slika 2

U prozoru koji se otvori ("Postavke IPIS sustava") kliknite u lijevom prozoru na "Plaće". Na desnoj strani u polje "Osnovni osobni odbitak" upišite trenutnu zakonom propisani iznos osnovnog osobnog odbitka (2600,00). Nakon upisa iznosa kliknite na gumb "U redu". (Slika 3)


Slika 3

Nakon zatvaranja prozora ("Postavke IPIS sustava") pojavit će se upozorenje "Došlo je do promjene osnovnog osobnog odbitka te ga je potrebno promjeniti kod svih osoba! Želite li nastaviti (preporučeno)?"


Slika 4

Na upozorenje OBAVEZNO odgovorite sa "DA" kako bi program ažurirao osobne odbitke kod svih osoba u matičnim (kadrovskim) podacima. Naravno, osim osnovnog osobnog odbitka, program ažurira i odbitke za uzdržavanu djecu, uzdržavane članove, kao i za invalidnost.

VAŽNA NAPOMENA
Gore opisane promjene morate napraviti prije kreiranja isplata koje će se obračunavati sa novim osobnim odbitkom!
Obavezno provjerite kod djelatnika da li je osobni odbitak promjenjen!

 


Ostale upute za program "IPIS - PLAĆE"

Automatski izračun bolovanja do 42 dana po povoljnijem pravu (proračunski korisnici)
Ažuriranje šifrarnika "Mjesec"
Ažuriranje šifrarnika "Praznik"
Brisanje porezno prinzatih olakšica kod djelatnika
Ispis odvojenih naloga (virmana) za bolovanja na teret fonda (HZZO / HZZOZZR)
Izmjena konta kod doprinosa
JOPPD obrazac - nove šifre kod vrste plaćanja "Naknada za prijevoz"
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 2% (na neto primitak od 3.000,01 kn do 6.000,00 kn)
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 2% (na neto primitak od 3.000,01 kn do 6.000,00 kn) u programu IPIS-UGOVORI O DJELU
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 4% (na neto primitak veće od 6.000,00 kn) u programu IPIS-PLAĆE
Kako isključiti obračun posebnog poreza po stopi 4% (na neto primitke veće od 6.000,00 kn) u programu IPIS-UGOVORI O DJELU
Kako isključiti obračun posebnog poreza u programu ISPLATE / IZVANPRORAČUNSKO
Kako ispraviti datum isplate u programu IPIS-PLAĆE ako je isplata zaključana?
Kako napraviti isplatu "Božićnice"?
Kako napraviti isplatu "Dar za djecu"?
Kako napraviti konačni obračun poreza i prireza na zadnjoj isplati u godini (za 2016. godinu)
Kako napraviti obračun za isplatu regresa?
Kako napraviti promjenu kod obustava kod svih djelatnika?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ostalih isplata od nesamostalnog rada (Jubilarki, pomoći, otpremnine, očevida i dr.)?
Kako obračunati posebni porez kod isplata plaća?
Kako obračunati posebni porez kod isplata ugovora o djelu
Korektivni R-Sm obrazac kada je djelatniku isplaćeni krivi iznos bolovanja na teret fonda
Kreiranje JOPPD obrasca - IPIS PLAĆE i UGOVORI O DJELU
Kreiranje JOPPD obrasca - program ISPLATE/IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Kreiranje JOPPD obrasca za novčane naknade za neispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Kreiranje lista kredita na magnetnom mediju
Kreiranje R-Sm obrazca po novom pravilniku (primjena od 1. siječnja 2010. godine)
Nove vrste plaćanja za aktivno i pasivno dežurstvo (Ministarstvo pravosuđa)
Osobni odbitak za invalidnost HRVI
Podešavanje formule za izračun satnice kod bolovanje do 42 dana (Po kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike)
Podešavanje KOREKCIJE bolovanja da korektivni iznosi ulazi na izvještaj "Zahtjev za plaću" (proračunski korisnici)
Podešavanje vrste plaćanja "Bolovanje zbog pov. na radu/prof. bolesti (HZZOZZR)" (šifra "301")
Program "ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE" - Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Promjena osnovice za obračun plaće
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu IPIS-PLAĆE i IPIS-UGOVOR O DJELU
Promjena postotka doprinosa za zdravstveno osiguranje u programu ISPLATE - IZVANPRORAČUNSKO POSLOVANJE
Promjene poreznih stopa i razreda kod obračuna plaća i drugih primitaka koji se oporezuju kao plaće
Promjene postotka prireza kod općine/grada
Rad sa šifrarnikom "Radni dani"
Razlika između obračunatog bolovanja u programu i izračun fonda!
Snimanaje datoteka za REGOS, FINU i banke na USB stick ili CD/DVD medije
Upis i promjena osobnog odbitka za djelatnika
Upis OIB-a kod djelatnika i preuzimanje OIB s CD-a Porezne uprave
Upis podataka za djelatnika kojem je to prvo zaposlenje (Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću)
 

Komentari na upute: "Kako ažurirati šifarnik "Osobni odbici"?"

 Komentari

 Ovdje možete upisati Vaš komentar na gore prikazane upute!
 Svaki komentar, bez obzira da li je kritika, sugestija ili pohvala učinit će ove stranice još boljim. Hvala!
 

Za štampanje sadržaja sa Internet stranica "Isplate.info"
koristite predviđene gumbe na samim stranicama.
Copyright 2009 - 2016  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja