Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       
 
Ključne riječi
gradovi grad općina prirez prirezi po općinama porezu na dohodak porez poreza dohodak porez dohodak šifra šifre REGOS Porezna uprava Uplatni računi račun 


   Preuzimanje (download) šifrarnika  Ostali šifrarnici
Države
Gradovi
JOPPD šifrarnici
Naselja
Osobni odbici
Porezne uprave i ispostave
Šifrarnici za R-Sm obrazac
ŽupanijePovratak na prethodnu stranicu Na naslovnu stranicu


  

Šifrarnik - "Prirez općina i gradova"
         
Prirez u RH
Nađi općinu/grad:  
(Upišite naziv, početna slova ili šifru općine/grada)
Promjena prireza u 2014/2013. godini 


Kloštar Podravski 

Status: Općina Datum primjene:
08.07.2014


Postotak prireza:
5 %
Šifra za PU: 194
Šifra za REGOS 1945
Šifra za JOPPD obrazac: 01945   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1719412006
HR78 1001 0051 7194 1200 6
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.klostarpodravski.hr


Zadar 

Status: Grad Datum primjene:
01.07.2014


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 520
Šifra za REGOS 5207
Šifra za JOPPD obrazac: 05207   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1752012002
HR11 1001 0051 7520 1200 2
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.grad-zadar.hr


Lasinja 

Status: Općina Datum primjene:
01.05.2014


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 225
Šifra za REGOS 2259
Šifra za JOPPD obrazac: 02259   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1722512006
HR20 1001 0051 7225 1200 6
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.lasinja.hr


Pakrac 

Status: Grad Datum primjene:
01.04.2014


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 318
Šifra za REGOS 3182
Šifra za JOPPD obrazac: 03182   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1731812008
HR83 1001 0051 7318 1200 8
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.pakrac.hr


Pazin 

Status: Grad Datum primjene:
01.02.2014


Postotak prireza:
9 %
Šifra za PU: 321
Šifra za REGOS 3212
Šifra za JOPPD obrazac: 03212   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1732112004
HR79 1001 0051 7321 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.pazin.hr


Perušić 

Status: Općina Datum primjene:
01.02.2014


Postotak prireza:
8 %
Šifra za PU: 323
Šifra za REGOS 3239
Šifra za JOPPD obrazac: 03239   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1732312001
HR53 1001 0051 7323 1200 1
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.perusic.hr/


Daruvar 

Status: Grad Datum primjene:
18.01.2014


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 067
Šifra za REGOS 0671
Šifra za JOPPD obrazac: 00671   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1706712005
HR61 1001 0051 7067 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.daruvar.hr


Antunovac 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2014


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 002
Šifra za REGOS 0027
Šifra za JOPPD obrazac: 00027   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1700212009
HR84 1001 0051 7002 1200 9
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-antunovac.hr


Hrvatska Kostajnica 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2014


Postotak prireza:
6 %
Šifra za PU: 150
Šifra za REGOS 1503
Šifra za JOPPD obrazac: 01503   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1715012000
HR72 1001 0051 7150 1200 0
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.hrvatska-kostajnica.hr


Ilok 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2014


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 154
Šifra za REGOS 1546
Šifra za JOPPD obrazac: 01546   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1715412004
HR41 1001 0051 7154 1200 4
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.ilok.hr/


Sveti Lovreč 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2014


Postotak prireza:
5 %
Šifra za PU: 431
Šifra za REGOS 4316
Šifra za JOPPD obrazac: 04316   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1743112002
HR68 1001 0051 7431 1200 2
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.sveti-lovrec.hr/


Škabrnja 

Status: Općina Datum primjene:
01.01.2014


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 445
Šifra za REGOS 4456
Šifra za JOPPD obrazac: 04456   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1744512007
HR57 1001 0051 7445 1200 7
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-skabrnja.hr/


Sveti Ilija 

Status: Općina Datum primjene:
01.10.2013


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 438
Šifra za REGOS 4383
Šifra za JOPPD obrazac: 04383   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1743812009
HR38 1001 0051 7438 1200 9
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-sveti-ilija.hr


Vladislavci 

Status: Općina Datum primjene:
01.10.2013


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 579
Šifra za REGOS 5797
Šifra za JOPPD obrazac: 05797   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1757912002
HR07 1001 0051 7579 1200 2
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.vladislavci.com


Sveta Nedelja (Labin) 

Status: Općina Datum primjene:
01.09.2013


Postotak prireza:
6 %
Šifra za PU: 432
Šifra za REGOS 4324
Šifra za JOPPD obrazac: 04324   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1743212006
HR52 1001 0051 7432 1200 6
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.sv-nedelja.hr


Lukač 

Status: Općina Datum primjene:
01.08.2013


Postotak prireza:
8 %
Šifra za PU: 245
Šifra za REGOS 2453
Šifra za JOPPD obrazac: 02453   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1724512008
HR60 1001 0051 7245 1200 8
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.opcina-lukac.hr


Slavonski Brod 

Status: Grad Datum primjene:
01.08.2013


Postotak prireza:
12 %
Šifra za PU: 396
Šifra za REGOS 3964
Šifra za JOPPD obrazac: 03964   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1739612002
HR49 1001 0051 7396 1200 2
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.slavonski-brod.hr


Žminj 

Status: Općina Datum primjene:
08.01.2013


Postotak prireza:
5 %
Šifra za PU: 531
Šifra za REGOS 5312
Šifra za JOPPD obrazac: 05312   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1753112005
HR69 1001 0051 7531 1200 5
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.zminj.hr


Dubrovnik 

Status: Grad Datum primjene:
01.01.2013


Postotak prireza:
10 %
Šifra za PU: 098
Šifra za REGOS 0981
Šifra za JOPPD obrazac: 00981   JOPPD šifrarnici ostali šifrarnici za JOPPD obrazac

Uplatni račun za porez i prirez: 1001005-1709812006
HR73 1001 0051 7098 1200 6
IBAN računviše o IBAN računu
Na Internetu: http://www.dubrovnik.hr Copyright 2009 - 2014  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja