Isplate.infoOsobni dohodak, placeisplate.infoSve o drugom dohotkuIsplate.info
Isplate.info
       

Jednostavni on-line kalkulator plaće s ispisom obračuna

Ako želite na brzinu izračunati neto plaću iz bruto iznosa koristite naš on-line  kalkulator plaće na ovim stranicama.

Dobiveni izračun plaće možete ispisati na štampač.

Izračun je za 2014. godinu.

Porezne stope i razredi

 • 12% - od 0,01 kn do 2.200 kn
 • 25% - od 2.200,01 do 8.800,00 kn
 • 40% - od 8.800,01 na više

 

Osobni odbitak

 • 2.200,00 kn - osnovni osobni odbitak
 • 1.100,00 kn - 1. djete
 • 1.540,00 kn - 2. dijete
 • 2.200,00 kn - 3. dijete
 • ...
   Sve o osobnom odbitku  Više o osobnom odbitku

Osnovni osobni odbitak poreznog obveznika uvećava se za uzdržavane članove uže obitelji, djecu te za invalidnost ako postoji, prema propisanim faktorima, pri čemu se stečena prava po pojedinim faktorima zbrajaju.
 


  


 

Povratak na prethodnu stranicu Povratak na naslovnu stranicuAutor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 28.08.2014.

Kalkulator plaće

Kalkulator plaće za 2014. godinu


Jednostavni informativni izračun po svim važećim propisima iz 2014. godine.

Kalkulator plaće 
Android kalkulator plaće

Novi kalkulator plaće za izračun po novim poreznim razredima i osobnim odbitkom od 2.600,00 kn

Novi kalkulator plaća za 2015. godinu


 
Android kalkulator plaće

Kalkulator plaće dostupan i za android pametne telefone

Besplatnu aplikaciju kalkulator plaće za android pametne telefone preuzmite s Google play-a (Market-a):

http://market.android.com/

Google play, kalkulator plaće
Podaci za obračun
Bruto iznos:  
Osobni  odbitak:   Upišite koeficijent ili iznos osobnog odbitka
Primjer: upišite 1 ili 2.200 za osnovni osobni odbitak
Prirez:   % Odaberite postotak prireza za općinu/grad gdje djelatnik ima prijavljeno prebivalište.
Šifrarnik prirez općina/gradovaŠifrarnik "Općina/gradova"
MIO 2 stup   

 Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka


 

Novi kalkulator plaće za 2015. godinu

NOVO - izračunajte plaću po novim (najavljenim) izmjenama poreza na dohodak.

Sa ovim kalkulatorom izračunajte kolika će vam biti veća plaća po najavljenim izmjenama Zakona o porezu na dohodak.

Kalkulator koristi:

 • Najavljeni osnovni osobni odbitak 2.600 kn
 • Najavljeni porezni razredi:
  • 12% - osnovica 2.200,00 kn (0 kn - 2.200 kn)
  • 25% - osnovica 11.200,00 kn (2.200 kn - 13.200 kn)
  • 40% - osnovica veća od 13.200,00 knKalkulator plaća iz bruto iznosa (za 2014. godinu)

Kalkulator plaća iz bruto iznosa (za 2014. godinu).

Kalkulator za izračun plaće po važečim zakonskim propisima za 2014. godinu

 • Osnovni osobni odbitak 2.200 kn
 • Porezni razredi:
  • 12% - osnovica 2.200,00 kn (0 kn - 2.200 kn)
  • 25% - osnovica 6.600,00 kn (2.200 kn - 8.800 kn)
  • 40% - osnovica veća od 8.800,00 knKalkulator plaće (iz bruta, neta i ukupnog troška)

Novi kalkulator na stranicama "Isplate.info". Izračun plaće iz bruta, neta i ukupnog troška.

Kalkulator za izračun plaće po trenutnim važećim zakonima RH (za 2014. godinu)

 • Osnovni osobni odbitak 2.200 kn
 • Porezni razredi:
  • 12% - osnovica 2.200,00 kn (0 kn - 2.200 kn)
  • 25% - osnovica 6.600,00 kn (2.200 kn - 8.800 kn)
  • 40% - osnovica veća od 8.800,00 knKalkulator plaća za profesionalce (iz bruta, neta ili ukupnog troška)

Jedini on-line kalkulator gdje možete definirati sve parametre za precizan obračun plaća.
Izračun za stručno osposobljavanje

Jednostavni kalkulator za brzi informativni izračun troška stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
Izračun plaća (kalkulator plaće) iz neto iznosa (neto u bruto)

Jednostavni kalkulator za izračun plaća iz neto iznosa.
Kalkulator ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara

Izračunate naknade po ugovoru o djelu za:

 • za fizičke osobe u radnom odnosu i nezaposlene osobe
 • za umirovljenike
 • za autorsko djelo (autorski honorari)
 • za autorsko djelo umjetnika (umjetnički honorari)Kalkulatori sa drugih stranicaKalkulator plaća portala "MojPosao.net"

TEB-ov kalkulator plaća

RRIF-ov kalkulator plaća


Copyright 2009 - 2015  Ninoslav Crnički, Varaždin    ||     Desing by innova SOFTWARE, Varaždin     ||    Opći uvjeti korištenja