Obrazac P-PPI

pregled poslovnih primitaka i izdatka od samostalne djelatnosti

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 15.01.2016
 

Obrazac P-PPI

Ukoliko porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga, prilikom predaje godišnje porezne prijave mora kreirati i predati obrazac P-PPI - pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti

    

Obrazac možete preuzeti sa dolje navedenih linkova:

Preuzmite obrazac P-PPI u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac P-PPI u PDF formatu


Obrazac P-PPI

    

Preuzmite obrazac P-PPI u EXCEL formatu

Preuzmite obrazac P-PPI u PDF formatu

    

Ostali EXCEL obrasci:

    

    

Na vrh