Minimalna plaća

... sve o minimalnoj bruto i neto plaći u Republici Hrvatskoj

Minimalna plaća

Minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.
Pravo na minimalnu plaću imaju svi radnici koji rade u Republici Hrvatskoj, neovisno o sjedištu ili registraciji poslodavca.

Minimalna plaća je ista za sve bez obzira na stručnu spremu.

Minimalna plaća propisana je Zakonom o minimalnoj plaći.

Zakon o minimalnoj plaći (Zakon.hr)

    

Bruto minimalna plaća

Visina minimalne bruto plaće Vlada Rebublike Hrvatske svake godine donosi Uredbom o visini minimalne plaće.
Minimalna bruto plaća utvrđuje se jednom godišnje za sljedeću kalendarsku godinu.

Trenutno bruto minimalna plaća iznosi 3.120,00 kuna (za 2016. godinu).

Uredba o visini minimalne plaće za 2016. godinu

Minimalna bruto plaća u 2017. godini iznosit će 3.276,00 kn

Uredba o visini minimalne plaće za 2017. godinu

 

Neto minimalna plaća

Iznos neto minimalne plaće za 2016. godinu iznosi 2.496,00 kn.

Iznos neto minimalne plaće za 2017. godinu iznosit će 2.620,80 kn.

 

Iznos bruto i neto minimalne plaće u 2016. godini

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. u bruto iznosu iznosila je 3.120,00 kuna.

Uredba o visini minimalne plaće za 2016. godinu

 

Iznos bruto i neto minimalne plaće u 2015. godini

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. u bruto iznosu iznosila je 3.029,55 kuna.

Uredba o visini minimalne plaće za 2015. godinu

 

Iznos bruto i neto minimalne plaće u 2014. godini

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014. u bruto iznosu iznosila je 3.017,61 kuna.

Uredba o visini minimalne plaće za 2014. godinu

 

Za djelatnike koji su u 2014. godini imali samo osnovni osobni odbitak (2.200,00) razlika u neto minimalnoj plaći je do nekoliko kuna, tj. od najmanje minimalne plaće koja je iznosila od 2.383,77 kn (za Grad Zagreb koji ima najvišu stopu prireza od 18%) do 2,388.40 kn (za općine i gradove koji nemaju prirez).
Za djelatnike koji su imali osobni odbitak 3.300 kn (faktor osobnog odbitka 1,5) ili više, minimalna plaća iznosila je 2.414,09 kn bez obzira na grad/općinu prebivališta.

Iznos neto minimalne plaća u 2014. godini za veće gradove u Republici Hrvatskoj pogledajte u tablici ispod.

Prikaz neto minimalne plaće za osobni odbitak 2.200,00 kn (za 2014. godinu)

Grad
Postotak prireza
Bruto minimalna plaća
Neto minimalna plaća
Zagreb
18%
3.017,61
2.383,77
Split
10%
3.017,61
2.385,83
Rijeka
12%
3.017,61
2.385,31
Osijek
13%
3.017,61
2.385,06
Zadar
10%
3.017,61
2.385,83
Slavonski Brod
12%
3.017,61
2.385,31
Pula
7,5%
3.017,61
2.386,47
Karlovac
12%
3.017,61
2.385,31
Varaždin
10%
3.017,61
2.385,83
Šibenik
10%
3.017,61
2.385,83
Velika Gorica
12%
3.017,61
2.385,31
Sisak
10%
3.017,61
2.385,83

    

Prikaz neto minimalne plaće za osobni odbitak 3.300,00 kn i veći (za 2014. godinu)

Grad/Općina
Postotak prireza
Bruto minimalna plaća
Neto minimalna plaća
Svi gradovi i općine
0% do 18%
3.017,61
2.414,09

 

(c) Innova Software, Varaždin