Kalkulator - ugovor o djelu za 2017. godinu

... primjena od 1. siječnja 2017.

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.01.2017.
 

Izmjene kod obračuna ugovora o djelu za 2017. godini:

Izmjene stupaju na snagu 01. siječnja 2017. godine.

    

Kalkulator ugovora o djelu - 2017

Izračunajte naknade po ugovor o djelu, autorske honorare, umjetničke honorare i naknade sportskih sudaca i delegata po izmjenama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima (Narodne novine 115/2016) - za isplate isplaćene nakon 01. siječnja 2017. godine.

    

Vrsta obračuna:

Upisani iznos je:    


    

Ostali kalkulatori:

    

Na vrh