Kalkulator plaće za 2017. godinu

... primjena od 1. siječnja 2017.

Autor: Ninoslav Crnički  |  Datum: 01.01.2017.
 

Parametri za izračun plaće za 2017. godinu (po izmjenama Zakona o porezu na dohodak - NN 115/2016):

    

Detaljnije o izmjenama osobnog odbitka, poreznih stopa i razreda pročitajte na linku ispod.

Više informacija o izmjenama poreza na dohodak za 2017. godinuKalkulator plaće 2017

... izračunajte plaću za 2017. godinu iz bruta, neta i ukupnog troška.

Vrsta obračuna:

Porezne olakšice (osobni odbitak):

Ukupni osobni odbitak:Upisani iznos je:    

    


    

Ostali kalkulatori za izračun plaća i drugog dohotka

Na vrh